Kedves Tengerentúli Rokonaink!

1. doboz

Az alábbi névmutató abc sorrendben sorolja fel a a Veszprémi Levéltár XIII. 23 Szelestey fond, 1. dobozának 136 darab levelében szereplő személyek, vagy családok nevét.

A névmutató után találhatóak a levelek digitalizált másolatai. Jó kutakodást, szerencsés kincskeresést kívánunk minden kedves érdeklődőnek. Reméljük, hogy picit hozzá tudunk tenni a kutatott család múltjának megismeréséhez, ha ez így van nem dolgoztunk hiába. A külön nem jelölt részek a szerző munkái, ha más is besegít a feldolgozásban azt külön feltüntetjük.

Névmutató

Babos - Zsoldos

 • Babos József bői esküdt - 130. lap 1818.
 • Balássa Ignác tábla bíró - 48. lap
 • Balogh Imre esküdt - 120. lap 1832. február 20.
 • Balogh István katona tömlöc hajdú - 66. lap
 • Balogh József - 72. lap 1833.
 • Balogh Józsefné
 • Berényi Mihály pandúr tömlöc hajdú - 65. lap 1827. december 7.
 • Bésán István alispán - 56. lap
 • Bolla János
 • Bors Mihály Veszprém - 20. lap 1803. április 13.
 • Böröczky Márton alhadnagy - 67. lap 1828.
 • Czégényi János pandúr - 69. lap 1830. január 5.
 • Csakós Mihály katona (Csókás, Csákós)? - 65. lap 1827. december 7. - 69. lap - 72. alp 1833.
 • Cseh Erzsébet - 76. lap 1828. június 1. - 84. lap
 • Cseh János pandúr - 65. lap 1827. december 7. - 69. lap
 • Cseh Júlianna Néhai Medvenits István kalapos unokája - 85. lap
 • Cseh Julianna Zalaapáti lakós Kapfer Terézia unokája - 80. lap 1830. augusztus 3. - 81. lap
 • Cseh Júlianna, Erszébet testvére - 76. lap 1828. június 1.
 • Cseresnyés István veszprémi szolgabíró - 102. lap 1837. - 117. lap 1849. május. 30.
 • Dely uram - 110. lap 1841. december 6. érdekes magán levél - 111. lap 1842. március 4.
 • Dudás József pandúr - 65. lap 1827. december 7.
 • Eőri János
 • Eörvössy János veszprémi boltos - 102. lap 1837.
 • Farkas József - 124. lap
 • Fehér István esküdt - 48. lap
 • Fejér János kalmár Veszprém - 13. lap 1810. január 12.
 • Furu János
 • Garai János
 • Godek Erzsébet - 124. lap
 • György Anna - 124. lap
 • Győri József fazekas mester Katona Imre sógora - 136. lap április 27.
 • Halász György
 • Hamvay Kováts Dávid táblabíró - 120. lap 1832. február 20.
 • Hamvay Kováts Sándor - 70. lap 1830. március 8.
 • Hertzeg János - 69. lap 1830. január 5. - 72. levél 1833.
 • Horváth János - 3. oldal
 • Horváth János Bő mezőváros főbírája - 130. lap 1818.
 • Horváth Sámuel főbíró - 91. lap 1831. április 16.
 • Huszár Sámuel ? - 18. lap 1822. február
 • Jakó ? Miklós esküdt - 120. lap 1832. február 20.
 • Juli Antalné
 • K?upricz Mihály Veszprém vármegye mebizottja - 10. lap 1807. augusztus 5.
 • Kajdy Imréné
 • Kammersperger Antal patikus Veszprém - 101. lap 1830. orvosi szerek öszeírása
 • Kapfer Terézia néhai / Medvenics István özvegye - 75. lap 1828. június 1. - 87. lap - 94. lap
 • Katona Ferenc, Pál fia - 130. lap 1818.
 • Katona Ferenc - 124. lap
 • Katona Imre - 122. lap 1834.
 • Katona Imre járásbeli esküdt - 69. lap 1830. január 5. - 119. lap
 • Katona Imre néhai Foki plébános - 130. lap 1818.
 • Katona József néhai veszprémi kanonok Ferenc fia - 130. lap 1818.
 • Katona József veszprémi katona - 122. lap 1834.
 • Katona Pál Bői mezővárosi jobbágy - 130. lap 1818.
 • Kemény János Veszprém vármegye porkolábja - 6. lap 1802. június 5.
 • Király István - 5. lap
 • Kiskos Anna - 4. oldal
 • Klaiszner János, Szelestey Ferenc fiskális sógora Sárszeg - 108. lap 1843. november 29. - 11. lap 1842. március 4.
 • Komáromy Péter - 28. lap 1827. február 12. latin
 • Kopácsy József - 68. lap
 • Kotsi Horváth Sámuel alispán - 120. lap 1832. február 20.
 • Kotsi ? Horváth Sámuel első aljegyző - 49. lap
 • Kovács József bői esküdt - 130. lap 1818.
 • Kováts ? Főjegyző - 73. lap 1833.
 • Kováts Dániel nemes teleki lakós - 120. lap 1832. február 20.
 • Kováts János pandúr - 72. lap 1833.
 • Kováts József pandúr - 65. lap 1827. - 69. lap
 • Kun László alispán - 10. lap 1807. augusztus 5.
 • Kupricz Imre szolgabíró - 117. lap 1848.
 • Külley János kanonok árvaszéki ülnök - 24. lap újságcikk 1827. február 13. - 91. lap 1831. április 16.
 • Leckner András kalapos mester - 9. lap 1806. június 9.
 • Lekner András kalapos ház eladó a vár alatt - 14. lap 1818. március 11.
 • Lengyel József bői esküdt - 130. lap 1818.
 • Majláth György - 105. lap 1829.
 • Márffy Sándor - 5. lap 1802. június 11.
 • Markó János fogoly - 6. lap 1802. június 5.
 • Márkus Antal - 28. lap 1827. február 12. latin
 • Medvenits Anna - 77. lap 1828. június 1. - 79. lap
 • Medvenits Anna id. Szelestey Ferenc özvegye - 108. lap 1843. november 29.
 • Medvenits Anna Szelestey Ferenc főhadnagy özvegye - 19. lap 1847. szeptember 14. - 96. lap 1839. április 24.
 • Medvenits Erzsébet néhai Cseh Júlianna és Erszébet édesanyja - 90. lap 1831. április 10.
 • Medvenits István kalapos mester - 2. oldal
 • Medvenits József, kalapos, Anna, Szelestey Ferencné és Erzsébet öccse - 75. lap 1828. június 1. - 87. lap - 94. lap
 • Mérő (Mező) Katalin nemes Medvenits József hitvese - 97. lap 1820.
 • Mészáros János bői esküdt - 130. lap 1818.
 • Mészely Gáspár vármegyei porkoláb - 48. lap - 56. lap - 73. lap 1830.
 • Minárik László esküdt - 8. lap 1823. ?
 • Molnár Dénes főbíró - 107. lap
 • Molnár János pandúr - 69. lap 1830. január 5. - 72. lap 1833.
 • Moóri István pandúr- 65. lap 1827. december 7.
 • Neuman Jakab - 18. lap 1822. február
 • Opatril Antal ? - 1. oldal
 • Orbait István
 • Pátkai József pandúr - 65. lap 1827. december 7. - 69. lap
 • Petrovics Jakab - 28. lap 1827. február 12. latin
 • Rába Boldizsár Felső Eőri alispán Veszprém - 24. lap újságcikk 1827. február 13.
 • Reviczky Ádám - 125. lap
 • Roboz Benedek
 • Rohonczy János alispán királyi tanácsos - 66. lap
 • Rohonczy Teréz - 7. lap - 8. lap 1823 ?
 • Ronczy István levéltárnok - 71. lap 1830. március 8.
 • Rostási János hajdú - 66. lap
 • Rozmán János bői esküdt - 130. lap 1818.
 • Salamon Veisz
 • Sánta János pandúr - 65. lap 1827. december 7. - 69. lap
 • Saruss György pandúr - 65. lap 1827. - 69. lap
 • Schmid Mihály városi közönséges gyámatya - 85. lap
 • Sebestyén Gábor Tiszti főjegyző - 129. lap 1836. Úrbéri törvények
 • Sent-Gály László Veszprém vármegyei esküdzt - 101. lap 1830. orvosi szerek öszeírása
 • Sily Antal öreg - 97. lap 1820.
 • Simoga Mihály esküdt
 • Simon Ádám
 • Simon Anna Szelestey Ferenc fiskális felesége - 115. 1848. - 124. lap
 • Simon Jakab - 18. lap 1822. február
 • Simon József - 105. lap 1829.
 • Simon Pál pandúr - 65. lap 1827. december 7. - 69. lap
 • Strasszer Mátyás zsidó Jákó és Tapolcafö köz. Kiraboltak - 60. lap 1821.
 • Szabó György öreg veszprémi csapó mester - 9. lap 1806. június 9.
 • Szabó János pandúr - 65. lap 1827. december 7. - 69. lap
 • Szakonyi István táblabíró - 120. lap 1832. február 20.
 • Szakonyi József táblabíró - 120. lap 1832. február 20.
 • Szalatkay György aljegyző - 109. lap 1848. március 23.
 • Szedlák József
 • Szeél István - 96. lap 1839. április 24.
 • Szelestey asszonyság - 17. lap 1822. augusztus 22.
 • Szelestey Ferenc (ifjú) ügyvéd - 19. lap 1847. szeptember 14.
 • Szelestey Ferenc fiskális vagyoni lajtstroma csődeljárás okán - 115. 1848. - 118. lap 1849. május 30. utazó levél
 • Szelestey Ferenc főhadnagy - 10. lap 1807. augusztus 5. - 95. lap 1831.
 • Szelestey Ferenc Nani huga /rövidárú számla - 13. lap 1810. január 12.
 • Szelestey Ferenc özvegye Horváth Éva - 1. számú levél 1807. január 16.
 • Szelestey Ferenc Veszprém vármegye hadnagya - 5. lap
 • Szelestey Ferenc fiskális a főhadnagy fia - 101. lap 1830. orvosi szerek öszeírása - 102. lap 107. lap
 • Szelestey Ferenc hadnagy - 6. lap - 20. lap 1803. április 13.
 • Szelestey Ferenc ház vevő - 14. lap 1818. március 11.
 • Szelestey Ferenc pandúr főhadnagy - 24. lap újságcikk 1827. február 13.
 • Szelestey Juliánna Kiskos Ferencné
 • Szelestey Kata - 19. lap 1847. szeptember 14.
 • Szeméth János ? - 69. lap 1830. január 5.
 • Szent-Gaály Meszlényi Péter - 20. lap 1803. április 13.
 • Szent-Gály László esküdt - 120. lap 1832. február 20.
 • Szép Ábrahám - 58. lap 1820. október 31. - 73. lap
 • Szőlősy János pandúr - 65. lap 1827. december 7.
 • Sztojánovics János táblabíró - 120. lap 1832. február 20.
 • Téglás ? - 69. lap 1830. január 5.
 • Tóóth Lajos táblabíró - 120. lap 1832. február 20.
 • Tóth István - 69. lap 1830. január 5. - 72. lap 1833.
 • Vargyay sógor Klaiszner János írja - 110. lap 1841. december 6.
 • Varsányi Imre
 • Varsányi József
 • Végh István - 28. lap 1827. február 12. latin
 • Végh István csődfelügyelő - 109. lap 1848. március 23.
 • Végh János Veszprém - 20. lap 1803. április 13.
 • Veisz Mójzes
 • Vida Márton híres gonosztevő - 56. lap
 • Wellington herceg - 22. lap 1826. újság oldal nemzetközi hírekkel
 • Zsoldos Ignác szolgabíró - 120. lap 1832. február 20. - 125. lap

 • Feltöltés: 2014. január 16.
 • Megtekintések: 822