Kedves Tengerentúli Rokonaink!

1. doboz

Az alábbi névmutató abc sorrendben sorolja fel a a Veszprémi Levéltár XIII. 23 Szelestey fond, 1. dobozának 136 darab levelében szereplő személyek, vagy családok nevét.

A névmutató után találhatóak a levelek digitalizált másolatai. Jó kutakodást, szerencsés kincskeresést kívánunk minden kedves érdeklődőnek. Reméljük, hogy picit hozzá tudunk tenni a kutatott család múltjának megismeréséhez, ha ez így van nem dolgoztunk hiába. A külön nem jelölt részek a szerző munkái, ha más is besegít a feldolgozásban azt külön feltüntetjük.

Névmutató

Babos - Zsoldos

  • Babos József bői esküdt - 130. lap 1818.
  • Balássa Ignác tábla bíró - 48. lap
  • Balogh Imre esküdt - 120. lap 1832. február 20.
  • Balogh István katona tömlöc hajdú - 66. lap
  • Balogh József - 72. lap 1833.
  • Balogh Józsefné
  • Berényi Mihály pandúr tömlöc hajdú - 65. lap 1827. december 7.
  • Bésán István alispán - 56. lap
  • Bolla János
  • Bors Mihály Veszprém - 20. lap 1803. április 13.
  • Böröczky Márton alhadnagy - 67. lap 1828.
  • Czégényi János pandúr - 69. lap 1830. január 5.
  • Csakós Mihály katona (Csókás, Csákós)? - 65. lap 1827. december 7. - 69. lap - 72. alp 1833.
  • Cseh Erzsébet - 76. lap 1828. június 1. - 84. lap
  • Cseh János pandúr - 65. lap 1827. december 7. - 69. lap
  • Cseh Júlianna Néhai Medvenits István kalapos unokája - 85. lap
  • Cseh Julianna Zalaapáti lakós Kapfer Terézia unokája - 80. lap 1830. augusztus 3. - 81. lap
  • Cseh Júlianna, Erszébet testvére - 76. lap 1828. június 1.
  • Cseresnyés István veszprémi szolgabíró - 102. lap 1837. - 117. lap 1849. május. 30.
  • Dely uram - 110. lap 1841. december 6. érdekes magán levél - 111. lap 1842. március 4.
  • Dudás József pandúr - 65. lap 1827. december 7.
  • Eőri János
  • Eörvössy János veszprémi boltos - 102. lap 1837.
  • Farkas József - 124. lap
  • Fehér István esküdt - 48. lap
  • Fejér János kalmár Veszprém - 13. lap 1810. január 12.
  • Furu János
  • Garai János
  • Godek Erzsébet - 124. lap
  • György Anna - 124. lap
  • Győri József fazekas mester Katona Imre sógora - 136. lap április 27.
  • Halász György
  • Hamvay Kováts Dávid táblabíró - 120. lap 1832. február 20.
  • Hamvay Kováts Sándor - 70. lap 1830. március 8.
  • Hertzeg János - 69. lap 1830. január 5. - 72. levél 1833.
  • Horváth János - 3. oldal
  • Horváth János Bő mezőváros főbírája - 130. lap 1818.
  • Horváth Sámuel főbíró - 91. lap 1831. április 16.
  • Huszár Sámuel ? - 18. lap 1822. február
  • Jakó ? Miklós esküdt - 120. lap 1832. február 20.
  • Juli Antalné
  • K?upricz Mihály Veszprém vármegye mebizottja - 10. lap 1807. augusztus 5.
  • Kajdy Imréné
  • Kammersperger Antal patikus Veszprém - 101. lap 1830. orvosi szerek öszeírása
  • Kapfer Terézia néhai / Medvenics István özvegye - 75. lap 1828. június 1. - 87. lap - 94. lap
  • Katona Ferenc, Pál fia - 130. lap 1818.
  • Katona Ferenc - 124. lap
  • Katona Imre - 122. lap 1834.
  • Katona Imre járásbeli esküdt - 69. lap 1830. január 5. - 119. lap
  • Katona Imre néhai Foki plébános - 130. lap 1818.
  • Katona József néhai veszprémi kanonok Ferenc fia - 130. lap 1818.
  • Katona József veszprémi katona - 122. lap 1834.
  • Katona Pál Bői mezővárosi jobbágy - 130. lap 1818.
  • Kemény János Veszprém vármegye porkolábja - 6. lap 1802. június 5.
  • Király István - 5. lap
  • Kiskos Anna - 4. oldal
  • Klaiszner János, Szelestey Ferenc fiskális sógora Sárszeg - 108. lap 1843. november 29. - 11. lap 1842. március 4.
  • Komáromy Péter - 28. lap 1827. február 12. latin
  • Kopácsy József - 68. lap
  • Kotsi Horváth Sámuel alispán - 120. lap 1832. február 20.
  • Kotsi ? Horváth Sámuel első aljegyző - 49. lap
  • Kovács József bői esküdt - 130. lap 1818.
  • Kováts ? Főjegyző - 73. lap 1833.
  • Kováts Dániel nemes teleki lakós - 120. lap 1832. február 20.
  • Kováts János pandúr - 72. lap 1833.
  • Kováts József pandúr - 65. lap 1827. - 69. lap
  • Kun László alispán - 10. lap 1807. augusztus 5.
  • Kupricz Imre szolgabíró - 117. lap 1848.
  • Külley János kanonok árvaszéki ülnök - 24. lap újságcikk 1827. február 13. - 91. lap 1831. április 16.
  • Leckner András kalapos mester - 9. lap 1806. június 9.
  • Lekner András kalapos ház eladó a vár alatt - 14. lap 1818. március 11.
  • Lengyel József bői esküdt - 130. lap 1818.
  • Majláth György - 105. lap 1829.
  • Márffy Sándor - 5. lap 1802. június 11.
  • Markó János fogoly - 6. lap 1802. június 5.
  • Márkus Antal - 28. lap 1827. február 12. latin
  • Medvenits Anna - 77. lap 1828. június 1. - 79. lap
  • Medvenits Anna id. Szelestey Ferenc özvegye - 108. lap 1843. november 29.
  • Medvenits Anna Szelestey Ferenc főhadnagy özvegye - 19. lap 1847. szeptember 14. - 96. lap 1839. április 24.
  • Medvenits Erzsébet néhai Cseh Júlianna és Erszébet édesanyja - 90. lap 1831. április 10.
  • Medvenits István kalapos mester - 2. oldal
  • Medvenits József, kalapos, Anna, Szelestey Ferencné és Erzsébet öccse - 75. lap 1828. június 1. - 87. lap - 94. lap
  • Mérő (Mező) Katalin nemes Medvenits József hitvese - 97. lap 1820.
  • Mészáros János bői esküdt - 130. lap 1818.
  • Mészely Gáspár vármegyei porkoláb - 48. lap - 56. lap - 73. lap 1830.
  • Minárik László esküdt - 8. lap 1823. ?
  • Molnár Dénes főbíró - 107. lap
  • Molnár János pandúr - 69. lap 1830. január 5. - 72. lap 1833.
  • Moóri István pandúr- 65. lap 1827. december 7.
  • Neuman Jakab - 18. lap 1822. február
  • Opatril Antal ? - 1. oldal
  • Orbait István
  • Pátkai József pandúr - 65. lap 1827. december 7. - 69. lap
  • Petrovics Jakab - 28. lap 1827. február 12. latin
  • Rába Boldizsár Felső Eőri alispán Veszprém - 24. lap újságcikk 1827. február 13.
  • Reviczky Ádám - 125. lap
  • Roboz Benedek
  • Rohonczy János alispán királyi tanácsos - 66. lap
  • Rohonczy Teréz - 7. lap - 8. lap 1823 ?
  • Ronczy István levéltárnok - 71. lap 1830. március 8.
  • Rostási János hajdú - 66. lap
  • Rozmán János bői esküdt - 130. lap 1818.
  • Salamon Veisz
  • Sánta János pandúr - 65. lap 1827. december 7. - 69. lap
  • Saruss György pandúr - 65. lap 1827. - 69. lap
  • Schmid Mihály városi közönséges gyámatya - 85. lap
  • Sebestyén Gábor Tiszti főjegyző - 129. lap 1836. Úrbéri törvények
  • Sent-Gály László Veszprém vármegyei esküdzt - 101. lap 1830. orvosi szerek öszeírása
  • Sily Antal öreg - 97. lap 1820.
  • Simoga Mihály esküdt
  • Simon Ádám
  • Simon Anna Szelestey Ferenc fiskális felesége - 115. 1848. - 124. lap
  • Simon Jakab - 18. lap 1822. február
  • Simon József - 105. lap 1829.
  • Simon Pál pandúr - 65. lap 1827. december 7. - 69. lap
  • Strasszer Mátyás zsidó Jákó és Tapolcafö köz. Kiraboltak - 60. lap 1821.
  • Szabó György öreg veszprémi csapó mester - 9. lap 1806. június 9.
  • Szabó János pandúr - 65. lap 1827. december 7. - 69. lap
  • Szakonyi István táblabíró - 120. lap 1832. február 20.
  • Szakonyi József táblabíró - 120. lap 1832. február 20.
  • Szalatkay György aljegyző - 109. lap 1848. március 23.
  • Szedlák József
  • Szeél István - 96. lap 1839. április 24.
  • Szelestey asszonyság - 17. lap 1822. augusztus 22.
  • Szelestey Ferenc (ifjú) ügyvéd - 19. lap 1847. szeptember 14.
  • Szelestey Ferenc fiskális vagyoni lajtstroma csődeljárás okán - 115. 1848. - 118. lap 1849. május 30. utazó levél
  • Szelestey Ferenc főhadnagy - 10. lap 1807. augusztus 5. - 95. lap 1831.
  • Szelestey Ferenc Nani huga /rövidárú számla - 13. lap 1810. január 12.
  • Szelestey Ferenc özvegye Horváth Éva - 1. számú levél 1807. január 16.
  • Szelestey Ferenc Veszprém vármegye hadnagya - 5. lap
  • Szelestey Ferenc fiskális a főhadnagy fia - 101. lap 1830. orvosi szerek öszeírása - 102. lap 107. lap
  • Szelestey Ferenc hadnagy - 6. lap - 20. lap 1803. április 13.
  • Szelestey Ferenc ház vevő - 14. lap 1818. március 11.
  • Szelestey Ferenc pandúr főhadnagy - 24. lap újságcikk 1827. február 13.
  • Szelestey Juliánna Kiskos Ferencné
  • Szelestey Kata - 19. lap 1847. szeptember 14.
  • Szeméth János ? - 69. lap 1830. január 5.
  • Szent-Gaály Meszlényi Péter - 20. lap 1803. április 13.
  • Szent-Gály László esküdt - 120. lap 1832. február 20.
  • Szép Ábrahám - 58. lap 1820. október 31. - 73. lap
  • Szőlősy János pandúr - 65. lap 1827. december 7.
  • Sztojánovics János táblabíró - 120. lap 1832. február 20.
  • Téglás ? - 69. lap 1830. január 5.
  • Tóóth Lajos táblabíró - 120. lap 1832. február 20.
  • Tóth István - 69. lap 1830. január 5. - 72. lap 1833.
  • Vargyay sógor Klaiszner János írja - 110. lap 1841. december 6.
  • Varsányi Imre
  • Varsányi József
  • Végh István - 28. lap 1827. február 12. latin
  • Végh István csődfelügyelő - 109. lap 1848. március 23.
  • Végh János Veszprém - 20. lap 1803. április 13.
  • Veisz Mójzes
  • Vida Márton híres gonosztevő - 56. lap
  • Wellington herceg - 22. lap 1826. újság oldal nemzetközi hírekkel
  • Zsoldos Ignác szolgabíró - 120. lap 1832. február 20. - 125. lap

 • Feltöltés: 2014. január 16.
 • Megtekintések: 695
Jáki oroszlán
Jáki Nagy Márton
Isten hozta Vas megyében
Jákfa-Terestyénfai kereszt
Temetési siratók freskó
Jáki templom portáléja
Jáki Nagy Márton és rokonsága freskó
Jákfai templom
Bobai evangélikus templom
Thúry György lovaggá ütése (Szelestey László 1939-1991 festménye)