Kedves Tengerentúli Rokonaink!

Heraldika

A levéltári kutatással, szinte egy időben, vele párhuzamban kezdtem el a címertannal, annak is a gyakorlati oldalával foglalkozni. Szerteágazó figyelmem (a szétszórtságnak egy lírai megfogalmazása), az élet egyik területén sem enged a dolgok legmélyére jutni, ahogy ebben a műfajban sem. Egy-egy motívum, mesteralak, vagy attribútum értelmezése, boncolgatása nem az én világom, de a régi jelképek felszínre emelése, megmutatása nagyon is. A kiállítások kísérő szövegében is elnézést kértem a hivatásos, vérbeli heraldikusoktól, a néha nem túl pontos megjelenítésért, de felvállalom a népszerűsítő, ismeretterjesztő státuszt. Mindig szerettem rajzolni (nem nőttem ki) és mindig szerettem, a régi, patinás tárgyakat, legyen az érme, vagy faragott szekrény. Sokan vagyunk így ezzel. Családtörténeti kutatásaim alatt, mindennap találkoztam levelekre nyomott viasz és száraz pecsétekkel, kastélyokon, kúriákon, fejfákon kifaragott, megfestett családi jelképekkel, egyszóval címerekkel. A régmúltnak, a művészetnek, a színeknek és formáknak harmóniája egy olyan összetett élményt nyújt, mely számomra egyedülálló. A figyelem felkeltés a mélyből a felszínre emelése a köztudatba hozása is fő célommá vált a krónikás szerep mellett. Mert igazi értéküket az adja, ha megismerjük viselőinek történetét és élettel töltjük meg őket. Mert a címer mögött, nemcsak a fal, vagy textil van, hanem nemzedékek felhalmozott értékei.

Fel szeretném kérni azokat a tisztelt kollégákat, akik rendelkeznek saját, vagy bármely más családi címerrel, küldje el az e-mail címre fotómásolatát.

Szeretnék egy központi oldalt, melyen bárki kutakodhatna az általa keresett címer után.

Én például sok éve keresem Thury György családi címerét, eddig sikertelenül. Kérem a címerek mellé, mindenképpen írják oda a családnevet, mert csak így lehet eredményesen használni.

Az oldalra, régi könyvekből és az internetről szedtem össze a címereket. Remélem, nem sértek vele semmilyen szerzői jogot, ha bárkinek ilyen gondja van, szóljon és leveszem. Célom, hogy egy helyen minél több családi címert lehessen kutatni.