Kedves Tengerentúli Rokonaink!

Kedves Tengerentúli Rokonaink!

A Szelestey nagycsalád, 2004-ben, Szelestén tartotta I. Találkozóját. Majd találkoztunk 2006-ban Jákon, a jáki templom 750 éves évfordulóján és 2009-ben Jákfán. Minden egyes összejövetel közelebb hozta egymáshoz a famíliánk tagjait. Jákfa a szűkebb Szelestey család legősibb otthona. Az 1100-as években, már biztosan ott éltek, melyet akkor Beljáknak hívtak. A falu templomában egészen 1893-ig temetkeztek. A faluban felállított keresztet, 175 éve építették, és idén újítottuk fel. 2004-ben sikerült felvenni a kapcsolatot egyedüliként Szelestey D. Pálné, Bendy Ilonával, de azután vele is megszakadt az összeköttetés. Az USA telefonkönyvben rengeteg Szelesteyt találtunk. Azt tudni kell, hogy aki így írja a nevét, hogy SZELESTEY, mind vérrokon. Sajnos a nyelvek különbözősége is akadály, hiszen nálunk, csak a fiatal generáció beszél angolul, a kint élők közül, viszont csak egy-két öreg beszéli óhazája nyelvét. Most elhatároztuk, hogy megpróbáljuk, ami eddig nem sikerült és a lehető legtöbb címre elküldjük üzenetünket, hátha valakit érdekel a múltja. Mi pedig abban reménykedünk, hogy megismerjük az Önök, a Ti történeteteket. Levelünket egy Szelestey unoka fordítja, aki családjával néhány évig az USA-ban élt és ott járt iskolába, Kukor Lilla. Édesapja Dr. Kukor Zoltán két egyetemen dolgozott ez idő alatt Bostonban és Los Angelesben. Az ő édesanyja Szelestey Ilona.

Közel húsz éve kutatom családunk történetét. A Szelesteyekről írott könyvemből, már 200 oldal kész. A kutatási eredményekről röviden annyit: Famíliánk a JÁK nemzetségből (honfoglalás kori nagycsalád) ered, melyből rajtunk kívül még két család él. A gróf Niczky és a Kemény família. A híres románkori templomot még a nemzetség építette 1214-1256 között, utána 1290-ben oszlottak fel kisebb családokra. 1199-1201 Ják nembeli Mike Magyarország nádora (Árpád házi Imre király helyettese) volt. Az első közvetlenül Szelestey, Csuna 1221- es oklevélen szerepel. Ettől fogva sikerült máig felállítanom a családfát.

Sajnos az Amerikába kivándoroltakról alig tudunk valamit. Az említett Bendy Ilonán kívül, annyit tudunk, hogy Szelestey Sándor fiai, Zsigmond és László Toronyból a ’900-as évek elején hajóztak át. László, akinek hajója Brémából indult, 1909-ben,Chicagóban hunyt el. Zsigmond gyermekei: László, Herbert, Erzsébet. László gyermekei Olga és Margit. Tudunk egy Károlyról is, aki Szelesteinek írta a nevét, Ibarfán élt, 38 évesen Fiúméból hajózott ki, szintén 1909-ben. Úgy gyanítom, hogy már a XIX. században a Szabadságharc után is mentek Szelesteyek az USA-ba.

Amennyiben már oly távoli az óhaza emléke, hogy nem éreznek kötődést felé, akkor is az a javaslatom, hogy legalább az egy országban élő Szelesteyek ismerjék meg egymást és talán ott is akad valaki, aki felvállalja egy találkozó megszervezését. Talán ott is megindulhat egy rokoni köteléken alapuló összetartás, barátság. Az általam összeállított családfán, több mint 600 rokon szerepel. Külön megköszönném, hogy aki tudja, összeállítaná nekem a saját családi ágát, mert akkor fel tudnám venni Őket a nagy családfára. Bármilyen történetnek is örülnék, amely a családdal kapcsolatos, régről és máról is, dokumentumok és fotók másolatáról nem is beszélve.

Veszprém -Ják
2011. február 17.

Jó egészséget és Boldog, Sikeres életet Kívánok,
Tisztelettel és szeretettel:

Szelestey P. Attila
A JAÁK nembeli Szelestey család kutatója