Kedves Tengerentúli Rokonaink!

Kisfaludy Boldizsár levele II. Szelestey Ádámnak
Répcelak (Lak), 1708. január 28.

Kedves Batyám Ur[amna]k ayánlom köteles szolgá- | latomat K[egye]l[me]d[ne]k.
Jstn ez uӱ esztendönek minden részeib szerencsessen áldgya | megh Kldet. En kedves Batyám Ur az estve szerencsés- | sen érkeztem Fölséghes Urunktul szegény puszta Házomhoz; | értem szegeny Helységbeliektŭl, hogy Klmed kemény Inti- | matioját1 vették az oda való Hid csinálássára feles Embere | ket és szekereket kŭldgyenek. Holott az eӱel itt lévén | ezeken a Falukon ,, Lakon2, Csánighon3 Somogӱ Ádám Ur maga Ezerével, kӱs ma | megh indulván, mind Embereket, szekereket és marhakot | Forspont alá hajtván, el vitt maghával. Kire nézve Kldet | kérem, ne kivánnya addigh azzal terhelnӱ az szegénséget, | migh az Forspontbul embereik, szekereik megh nem | térnek, annӱvalis inkabb executioval4 háborgatnӱ az | után valamire érkeznek szegények, kész engedelmesség- | gel foghnak Hazánk szolgálattyara lennӱ. Ezzel | ajánlván magamat Kld Atyafiuságos joakarattyában | maradok sub dato Lak die 28. Januar 1708.

K[egye]lmed[nek]

Igaz Attyafia, szolgája.
Kisfaludӱ Boldisár.

Címzés:

Tekentetes Nemzetes es Vitézleŏ Al | só szelesteӱ Szelesteӱ Adám kedves | Bátyám Uram[na]k eŏ K[e]g[e]l[mé]nek adassék

Sz. Jvánfa.

Jegyzetek:

1 figyelmeztetés, felszólítás
2 Lak~ Répcelak: helység Vas megyében, Sárvártól É-ÉK-re
3 Csánig: helység Vas megyében, Sárvártól É-ÉK-re
4 teljesítés, végrehajtás

Kidfaludy Boldizsár levele II. Szelestey Ádámnak Kidfaludy Boldizsár levele II. Szelestey Ádámnak