Kedves Tengerentúli Rokonaink!

A Jáki apátsági templom 2018-2021-es felújításának naplója

Ezen az oldalon negyedévenként újítjuk a pillanatnyi állapotot, szövegben és képekben is. Ha lesz lehetőségünk, akkor rövid riportokat is készítünk a munkában résztvevőkkel. A mostani felújítás, mint minden ezelőtti egy fordulópont, mind a templom, mind az itt élők, mind egy kicsit minden magyar számára, hiszen a Jáki templom egy szimbólum, egy zászlóshajója a magyar kultúrának, élni akarásnak!

A Jáki, volt bencés monostor apátsági templomát az alapítás óta eltelt 804 esztendőben sok megpróbáltatás érte. 1532-ben rongálták a törökök, lefejezték a szobrok nagy részét, csak pár maradt meg, amit nem értek el. Pár évtized múlva szombathelyi polgárok gyújtották fel az elhagyott monostor épületet. A sok száz év alatt, többször villámcsapás is érte, s jó néhányszor lángokban állt.

Az Isteni gondviselés, a helyi emberek lankadatlan munkája és akarata folytán, azonban mindig meg, illetve begyógyították sebeit, s ezért áll különlegességként máig. Aki ide belép, az Árpádok levegőjét szívhatja magába. A XVII. században Tolnay apát, a XVIII. században Erdődy Gábor és Batthyány Ignác apát a XIX.-XX. század fordulóján, Széchényi Miklós apát idejében voltak a legnagyobb felújítások, melyek átalakításokkal is jártak.

Schulek Frigyes millenniumi rekonstrukciója (1896-1904) a jó szándék és a grandiózus megoldások mellett, markáns hibát is vétett. Koncepciója szerint a román kor a teljes naturalitást, díszítetlenséget képviselte, ezért a freskókon kívül, minden belső festést levakartatott, melynek „fésű” nyomai az egész templombelsőn felfedezhetőek! Eredetileg az egész templom színes mintás festést kapott, melynek nyomai még felfedezhetők, s talán műszeres vizsgálattal helyre is állíthatóak! Mezey Alice művészettörténész a 90-es években fel is vázolta milyen lehetett.

A 750 éves eredeti freskók a templom különleges értékei, felújításuk elsődleges, ha Wenckheim apát az 1930-as években nem restauráltatta volna olasz mesterekkel, talán ma már nem is látszana.

A templom teljes hossza 38,5, belső hossza 33,8, külső szélessége 20,5, belső szélessége 16,5 méter. A torony 36 méter magas, a falak vastagsága 1,5 és 2 méter közötti.

A templomdombon sok száz sírt tártak fel, már 1000 előttről is!

Az alábbi linkeken fotógalériákat láthatnak. Az első a millenniumi felújítást, a második az elmúlt évtizedeket, a harmadik a mai, 2012-es részleges külső felújítási munkák utáni állapotot mutatja be!

Az oldal nem hivatalos, hanem a templomalapítók leszármazottainak, szurkolói naplója, s egyben köszönete mindazok felé, akik ezt a felújítást lehetővé tették, s azok felé, akik a rekonstrukciós munkákban, bármely szinten és formában részt vesznek!

Veszprém -Ják
2018. január 05.

Szelestey P. Attila
Múltmentő

2018. október 11.
Valami történik!

Felbukkantak az első fecskék. Hosszas előkészületek után, szakemberek mérik fel a jáki templom XXI. századi nagyrekonstrukciós beruházásának menetét, már a helyszínen! A felújítások előtt, régészeti feltárásokat is végeznek. Úgy tudom, saját honlapot is készítenek a felújítás menetéről. Így nemcsak a mi oldalunkon, de hivatalos helyről is értesülhetnek a folyamatról az erre kíváncsiak.

Októberben kétszer is jártam a templomban, erről készült képeimet adom most közre.

Van egy vízióm a nagyberuházással kapcsolatban. Jákon létre lehetne hozni egy Árpád-kori központot, mely a turizmus fellendítése mellett, elsősorban a gyermekek történelmi tudatának nevelésben, oktatásában játszhatna fontos szerepet. A diákság történelmi érdeklődése, kötödése és ismeretei múltunkról, több mint ijesztő. A fogyasztói társadalmi felépítés, mely mindig az innovációról a „lemaradás” elkerüléséről szól, teljesen kiírtja a múlt iránti érdeklődést. Van egy nagyon igaz mondás: „A modernizáció egy olyan folyamat, mely azokra a problémákra keresi a megoldást, mely nélküle nem létezne.” Fónagy Zoltán történésztől hallottam.

Ha nincs alapvető múlt ismeret, semmit nem számít eleink küzdelme munkája, mi tarthatja saját hazájában az embert? A kozmopolitizmus a zsigeri igényekre és nem a kultúrára a kulturáltságra épít.

Itt Jákon adva van egy Árpád-kori templom, sőt két templom, melyből az egyik emblematikus. Aki ide belép és picit is fogékony átlényegülhet a múltba. A két szakrális épület mellett, eldugva „áll” a Ják nemzetség lakótornyának alapja. Egy rekonstruált profán épület autentikusan egészíthetné ki az Árpád-kori miliőt. Szakértői segítséggel, akár társadalmi összefogással is, hat-nyolc XI-XIII. századi házat is fel lehetne építeni, mely az adott kor faluját mutathatná be.

 • Árpádkori rekonstruált falu 001
 • Árpádkori rekonstruált falu 002
 • Árpádkori rekonstruált falu 003
 • Árpádkori rekonstruált falu 004
 • Árpádkori rekonstruált falu 005
 • Árpádkori rekonstruált falu 006
 • Árpádkori rekonstruált falu 001
 • Árpádkori rekonstruált falu 002
 • Árpádkori rekonstruált falu 003
 • Árpádkori rekonstruált falu 004
 • Árpádkori rekonstruált falu 005
 • Árpádkori rekonstruált falu 006

Sóly mellett 2016-ban már megvalósult egy ilyen. Mellékelek pár fotót róla. Sajnos tárgyi emlék nagyon kevés van, illetve féltve őrzik múzeumaink, de mára kialakult egy a mesterségük és a hagyományőrzés iránt elhivatott szakember gárda, akik megtévesztésig hű másolatokat tudnak készíteni.

A kovácsok a kor fegyvereit, a bőrősök, textilesek a kor ruháit, a fazekasok a kor edényeit, az asztalosok a kor bútorait stb. Személyesen is ismerek ilyen mestereket.

Tartottam már jó pár előadást gyerekeknek, s mikor kezükbe adtam ilyen másolatokat, nem akartak hazamenni. Egyből közelebb kerülnek az adott korhoz, vagy éppen Thury György pallosával suhintva a végvári harcok korához.

Jáki iskola 5. osztály, rendhagyó töri óra Jáki iskola 5. osztály, rendhagyó töri óra

A legegyszerűbb szórakozási és oktatási lehetőség ebben a körben a hagyományos magyar íjászat. Ehhez 3-4 különböző méretű íjra van szükség és a gyermekek felnőttek egyaránt szórakozhatnak.

Szállás lehetőség is adott.

Erdei iskolák, rendhagyó történelemórák, hagyományőrző táborok helyszíne lehet, elsősorban a magyar diákságnak, de a mi kultúránk iránt érdeklődő külföldi gyermekeknek is.

Természetesen a kör végtelenségig bővíthető, ha kiderül, hogy milyen irányban van érdeklődés, illetve igény. Az én olvasatomban az igényt irányítani kell és nem lefelé, hanem mindig! felfelé.

Hát valahogy így nézne ki az „én Jákom”.

2018. július 22.

Sajnos máig nem kezdődtek meg a felújítási munkálatok. Türelemmel várjuk a kezdést.

Hende István jáki tanár úr rövid filmjeit mellékeljük a jáki templom építéstörténetéről.

2018. április 30.

A legújabb kori rekonstrukcióra várva

A 800 éves évforduló néhány pillanata

Ünnepi szentmise

Veres András Dr. szombathelyi megyés püspök

Bolya Mátyás, Berta Alexandra (Magyar Zeneakadémia Népzene Tanszék) - citera

Sitkei citerazenekar

Csercsel énekegyüttes (Magyar Zeneakadémia Népzene Tanszék)

Zsikó Zoltán népdalénekes (Magyar Zeneakadémia Népzene Tanszék)

Pornoapáti német nemzetiségi néptánc együttes

Sorokpolányi Meglepetés Társulat Színjátszó Köre

A Kossuth díjas Vujicsics együttes (Magyar Zeneakadémia Népzene Tanszék)

Pannonhalmi Gregorian kórus

Vígh Andrea, Liszt díjas hárfaművész (Magyar Zeneakadémia) és Devecsery László író, költő, rendező

Beérkezik a Jáki Nagy Márton gyalogtúra Hende István túravezetővel

800 év 800 perc labdarúgás, 8 valaha Ják nemzetségi falu tornája

800 év 800 méter futóverseny

Sebestyén Ernő Liszt díjas hegedűművész és Wolfgang Hamberger koncertje, közreműködik a Savaria kamarazenekar

Kiss B. Attila, Kossuth és Liszt díjas tenor, zongorán kísér Cseh Dalma - záró ária „Hazám, hazám”

Záró program, tűzijáték

Filmek Jákról

A Jaáki apátok névsora:

 • 1220-as évektől nevük nem ismert
 • 1321-ben Jakab
 • 1331-ben Jeromos
 • 1388-ban Mihály
 • 1439 előtt Venczel
 • 1439-től Jaáki Miklós
 • 1448-ban István
 • 1484-ben Balázs
 • 1509 előtt Balázs
 • 1530 táján István
 • 1548-1562-ig Gombos Balázs
 • 1562-től Ferenc
 • 1586-ban Herrecsinczy Péter
 • 1626 Erdődy János gróf
 • 1626-1634-ig Erdődy Ferencz gróf
 • 1635-1642-ig Vinkovics Benedek
 • 1643-1666-ig Folnay Ferencz
 • 1666-1674-ig Zichy György
 • 1675-1690-ig Nagymihályi Ferencz
 • 1690-1691-ig Jaklin Balázs
 • 1691-1709-ig Kersnerich Gergely
 • 1709-1744-ig Erdődy Gábor gróf
 • 1745-1746-ig Terzi Jakab
 • 1746-1750-ig Toussaint Ferencz József báró
 • 1751-1760-ig Toussaint Ferencz Pál báró
 • 1760-1779-ig Batthyány Ignácz gróf
 • 1779-1785-ig Silz Károly
 • 1785-1803-ig Karácsonyi János
 • 1805-1828-ig Haymann János
 • 1828-1832-ig Steiner Ferencz
 • 1832-1855-ig Vécsey Sándor gróf
 • 1855-1892-ig Stegmüller János
 • 1892- Széchényi Miklós gróf
 • -1929-ig Kollányi Ferenc
 • 1933-1958-ig Wenckheim Frigyes gróf
 • 1959-1976-ig Zenz Péter
 • 1977-2014-ig Wendrő György dr.
 • 2015-től Császár István