Kedves Tengerentúli Rokonaink!

1705 Vátiak levele

Mi ide alá megírt szemilyek lettünk kezesek Also Szelestei Adam Uramnak ugyan Also Szelestén lakozó Csesregi György nevü Jobbágyáért és feleségiért Gubanocsi Éváért ilj okkal, hogy valamikor föllyebb említett Szelestey Ádám Uram maga Úr székire elő vitatni tartozunk főlyebb emlitett Csesregi Györgyöt és Feleségit melyet ha nem állíthatnánk adunk föllyebb emlitett Szelestei Ádám Uramnak teljes hatalmat hogy mindegyikünkön magán magán az mint nevünk után ki fog tetszeni az Summa rajtunk valami móddal és hogy ükegyelminek, hogy tessen valami javainkbul tehessen fatis factiót avagy tetethessen adunk teljes hatalmat föllyebb említett Szelestei Ádám Uramnak és ezen túl való minden nemű fogásokat kirekesztjük akár mi névvel nevezendők legyenek melyrűl adgyuk ezen levelünket kezünk nevünk után kereszt vonyalunkkal megerősítettük.

Actum Szent Ivánfalva Die 28 Januári 1705

 • Váti János + 5
 • Váti Mihály + 4
 • Váti Tót Márton + 4
 • Váti Katona János + 4
 • Váti Német Márton + 4
 • Váti Filopavics János + 4
 • Váti Lendvai János + 4
 • Váti Livcsis György + 5
 • Váti Pallos István + 5
 • Váti Csiba János + 4
 • Váti Kethely János + 4
 • Váti Gál miklós + 3
 • Váti Tot Miklós + 2
 • Váti Kis Pál + 3
 • Váti Horvát András + 2
 • Váti Iboi György + 4
 • Nagy Ölbei Német János Méltóságos Groff Nádasdy Tamás uram jobbágya + 7
 • Nagy Ölbei Német Mihály a Méltóságos úr jobbágya + 4
 • Nagy Ölbei Jansó Ádám a Méltóságos úr jobbágya + 4