Kedves Tengerentúli Rokonaink!

1827 Szelestey Ferenc Veszprém

Veszprémbe az 1790-es években költözött Szelestey Ferenc, két fiát és 11 unokáját az 1860-as évekig tudtam nyomon kísérni, majd teljesen eltűntek látókörömből.

Veszprémből Febr. 13-án 1827. Tegnap, mint Koronás Királyunk születésnapjának ünnepén Veszprémbe is, mint a Nagy Kiterjedésű Monarchiának minden részeiben hová tsak hálaadatos, és hív Alattvalóinak szívbéli meggyőződésből eredett buzgó kivánati elhatnak, megkülönböztetéssel, minden Rendek részéről meg üllettetett: ugyan is Külley János Kanonok Úr által mondatott nagy misén, a nagy számmal egybegyült Vármegye Rendein és számtalan ájtatos és minden sorsbéli résztvevőkön kívül, a környékben tanyázó Ferdinánd fő Herczeg Magyar Ns Lovas – és Hessen Homburg gyalog Ezredbéli Hadfogadó Kormány Igazgatósága alá tartozó Katonák is szép hadi renddel megjelentek – és a Jó Királynak boldogságáért buzgó kéréseiket a mindeneknek Ura elött bé mutatták; melly pompás Isteni szertartás után, minthogy Felséges Királyunk és Hazánknak Kegyes Attya, kinek gondoskodása a rejtekben lévő érdemekre is kiterjed, méltoztatott Szelestey Ferencz Ts. Ns. Veszprém Vármegyei Pandurok fő Hadnagyát, hosszas szolgálatja ideje alatt, a Zsiványok üldözésében, megfogásában, és kiírtásában tett érdemének jeléül Arany díszes emlék pénzel megjutalmazni, az a Ns. Vármegyének nagy és fényes gyűlésében az örömben részt vevő sok jelen valók előtt a Ns. Megyének érdemes All-Ispánja Felső Eöri Rába Boldisár Kir. Tanátsos Úr által, minekutánna rövid de fontos beszéddel a jó Királynak kegyelmét, és a fő Hadnagy Úrnak sokféle érdemeit előadta volna számtalan Éljen kiáltások között mellyére függesztetett – melly megkülönböztetés után a díszes mely-pénz ékesített Bajnok szép és férfiúi tűzzel mind jó Királyunknak kegyelmét mind a Ns. Vármegyének eránta kiterjesztett figyelmét érzékennyen megköszönvén és magasztalván éljen kiáltásoknak felváltott hangzati által megbizonyítatott, hogy a valódi érdem nem marad soha jutalom és megkülönböztetés nélkül. Az Isteni szolgálaton jelen volt, köz Katonák és All – Tisztek Fejenként, Kir. Tanátsos Rába Boldisár Úr, ő Nagysága által nevezetes summa pénzekkel, Felséges Fejedelmünk eránt viseltető Jobbágyi és határtalan tiszteletnek jeléül megajándékoztattak. – Estve szép Bál volt – és így öröm és vígasságok egymást felváltva kellemetesítették a napnak a nélkül is minden…