Kedves Tengerentúli Rokonaink!

1806 Szendi János mészáros

Alább írt adom emlékezetül mindazoknak az kiknek illik, hiogy én Szendi János Nemes Mentsheli Mészáros N: Odor Istvántul fölvettem 500 azaz Ötszáz R forintokat, hogy álló egy egész esztendeig nálom marad és néhai N: Szelestei Istvánné öreg napam kéz kezes érettünk az ideig olmadat, hogyha arra az időre, meg nem adnám helytál szabad lészen ingó és ingatlan jószágunkbúl való elégíteni minden váltság és fáradtság nélkül, melyre adjuk ezen írt levelünk.

Szendi János
Kiskos Judit

Die 29 mártzii

1806 Veszprém