Kedves Tengerentúli Rokonaink!

1793 Palásthy Borbála végrendelete

1793 Palásthy Borbála, Tevely Ádám

Atyának Fiunak és Szent Lélek Istennek nevében Amen.

Én Palásthy Borbála az ki testemben sulyossan beteges, Elmémben pedig ép és egészséges meg emlékezem az én Hallandosagomrul, Elsöben ajánlom az én Lelkemet az én Teremtömnek, Testemet pedig az ö Annyának a földnek boldog feltámodásnak reménysége alatt; Mivel az Úr Isten életemben kilenc Gyermekekkel meg áldott, mellyeket emberkorra föl is neveltem, azoknak kinek kinek maga Rataportziojátn ki is adtam ; de mivel hogy tsöndes lelki esmérettel akarom ez hamis világot el hagyni, az örök boldogságban kivánok jo lelki ésmerettel által költözködni, elöttem viselvén Tevely Ádám édes Fiamnak, ugy Házos társanak Dessöffy Annának Hajadon Leányának Tevely Apolonianak illy huzamos ideig Tarto sulyos nyavalámban vélem tett sok fáradozásokat éjjeli s nappali sok nyughatatlanságokat s dajkálkodásokat meg jutalmazni elegtelen vagyok, de mivel még ép egésséges koromban azt tettem fel magamban emlétett Adam Fiamnál, ha tsak lehet tőlem, utolso nyomoruságomban meg maradok, az melly kérésemet s fel tételemet, az Úr Isten meg is engedte, az minémö fönt hagyott tsekélly joszágom s javaim azok akár ingok akár ingatlanok legyenek it ezen Tekéntetes Nemess Vass Vármegyében magyar Gentsi nevezetü helységben, ugy Kisfaludon Tettes Soprony Vármegyében lévöben minden némö külsö és belsö appertinentiájával ugy tudny illik az minémö jussal birtam s birhattam volna emlétett Adam Fiamnak Hütvös társának s Gyermekeinek az már föllebb emlétett velem tett s teendö dajkálkodásokért s apolgatásokért sok éjjeli s nappali nyughatatlanságokért fárodságokért olly formán hagyom s Testalom és örökössen áltol adom, Hogy Kapitan Tevely Lászlo fiamnak az minémö háromszázötven forintyának id est.350 fl. Azon emlétett Summa pénz az Méltoságos Groff Festetits Háznál lévö pénzembül fuzetsék ki. Ezeken kívül mindenemet egy szoval akár ingo akár ingatlan légyen az emlétett Tevely Adam Fiamnak Ugy Successorinak hagyom, minden némö pretensiok pedig azok akár- mibül állok legyenek, mellyeket az többi Gyermekeim nevezett Adam fiam ellen Ugy rajta, vagy successorin, akárminemö szin és preetextus alatt formálhatnának azokat átok alatt hagyom Cassaltossanak és meg Semmisitssenek, Mellynek el hitelére adtam ezen elöttem el olvasott Testamentom Levelemet

az alább irt s Coramizált Hütös Személlyek elött saját nevem után tett kezem kereszt vonyasával megerösitetett. Signat NemesAlso Mesteri Die 27 Márty 1793

Palásti Borbála X

Én elöttem Leöke Zsigmond

Coram Me Alexandro Benkö

Én elöttem Horvát György X

ÉN elöttem Lörintz István X