Kedves Tengerentúli Rokonaink!

Evangélikus ág iratai

Evangélikus ág iratai

Pontosan nem ismerjük a dátumot, amikor a reformáció családunkban is teret nyert, de az már biztos, hogy Szelestey Bernátné, Dersenyi másképp Berzsenyi Eufrozina 1570. március 14-én az evangélikus hit szerint végrendelkezett, Reczés János hegyfalusi lelkész előtt. 1662-ben Szelestey Ferenc védte Szelestén az evangélikus templomot a rekatolizált Nádasdy Ferenc katonái ellenében. Ádám alispán (+1621) után három ágra tagolódott családunk két idősebb ága a kor szelleme és nyomása szerint visszatért a római katolikus egyház kebelébe a harmadik a legfiatalabb fiú, András ága, részben egészen a mai napig megtartotta és tűzön-vízen át kitartott az evangélikus hite mellett. A fő ok ez lehetett, hogy András fia László a XVIII. század elején elköltözött Szelestéről Kisköcskre, majd dédunokája János Bobára, melyet túlnyomó többségben evangélikusok lakták. János szépunokája László ma a Bobai Evangélikus Templomért Alapítvány elnöke, evangélikus águnk iratainak őrzője.

A névmutató után találhatóak a levelek digitalizált másolatai. Jó kutakodást, szerencsés kincskeresést kívánunk minden kedves érdeklődőnek. Reméljük, hogy picit hozzá tudunk tenni a kutatott család múltjának megismeréséhez, ha ez így van nem dolgoztunk hiába. A külön nem jelölt részek a szerző munkái, ha más is besegít a feldolgozásban azt külön feltüntetjük.

Névmutató

Hamarosan...              A névmutató feltöltés alatt, türelmüket köszönjük!

Szórványlevelek

A Szelestey család evangélikus ága, szórványleveleinek gyűjteménye.