Kedves Tengerentúli Rokonaink!

1. doboz 1533-1596

1. doboz 1533-1596

Az alábbi névmutató abc sorrendben sorolja fel a XIII. 35 Szelestey fond, 1. dobozának 307 darab levelében szereplő személyek, vagy családok nevét.

A névmutató után találhatóak a levelek digitalizált másolatai. Jó kutakodást, szerencsés kincskeresést kívánunk minden kedves érdeklődőnek. Reméljük, hogy picit hozzá tudunk tenni a kutatott család múltjának megismeréséhez, ha ez így van nem dolgoztunk hiába. A külön nem jelölt részek a szerző munkái, ha más is besegít a feldolgozásban azt külön feltüntetjük.
Általam ezek a levelek, nehezen olvashatóak voltak, találgatni nem akartam. Ennek megfelelően, több száz név nem került be a névmutatóba. Aki-e korszakban keres, e tájon élő személyeket, érdemes végignézni a leveleket.

Névmutató

Adorján - Nagy

 • Adorján Márton 43. 1556
 • Asbolt Vince 165. 1570 Ják
 • Asbót István 191. 1574
 • Asbóth Imre 165. 1570 Ják
 • Bagody Miklós 114. 1564
 • Bak András 191. 1574
 • Bak Jankó 188. 1574
 • Balla ? 131. 1568
 • Balogh Balázs 217. 1577 225. 1580
 • Balogh Bertalan csempeszházi 239. 1583
 • Balogh György 249. 1583
 • Baranyai András 165. 1570 Ják
 • Baranyai István 130. 1566
 • Batthyányi Ferenc 131. 1568
 • Berta Jakab 6. 1550
 • Bezerédj Tamás 203. 207. 1577
 • Biró Balázs 165. 1570 Ják
 • Bíró E. hegyfalusi 307.
 • Bíró Ferenc 279.
 • Bogárdi János 11.
 • Bordács Márton 249. 255. 1583
 • Bornemissza Balázs vice szolgabíró 161. 1571 magyarul
 • Bornemissza János 280. ? 1592
 • Botka Imre Szántói 82. 1561 104. 1564 114. 1564 119. 1564 127. 1565 133. 1568 161. 1571 191. 1574 Vasi alispán
 • Bödök György telekessi 279. 1594
 • Chakan Mátyás 279.
 • Cziráky Ambrus 37. 155
 • Czobor Imre nádori helytartó, királyi főkamarás 177. 187. 1573 203. 209. 217. 1577 219. 1578 225. 1580
 • Császár János 78. 1560
 • Cseh György Ják 165. 1570
 • Csiszár Balázs 279.
 • Csonka ? Balázs 235. 1580
 • Darabos Nádasdi György 104. 1564 114. 1564 127. 1565 191. 1574
 • Darócz Márton 249. 1583
 • Dersi István 165. 1570 Ják
 • Ebergényi Farkas (Wolfgang) 94. 1564
 • Egervári Mihály 241. 1583
 • Erdődy János 147. 1570
 • Erdődy Péter 281. 1594
 • Erdődy Tamás 281. 1594
 • Farkas Bálint 191. 1574
 • Farkas Ferenc 165. 1570 Ják
 • Farkas Ignác 11.
 • Fejér Mihály hegyfalui
 • Fülöp Leonard 165. 1570 Ják
 • Gabardinus Boldizsár 108. 1564
 • Gálos Farkas 247. 1583
 • Gergely deák egervári tisztartó 279.
 • Gergöly Balázs 165. 1570 Ják
 • Gyáky (Jáki) János 129. 1567
 • Gyáky Mátyás Ják 129. 1567
 • Gyáky Sebestyén Balogfalvi 78. 1560
 • Gye(ö)rffy János 78. 1560
 • Gyürky ? György 130. 1566
 • Horvát István 279.
 • Horváth János agilis felesége Anna 243. 1583
 • Hossztóti István 78. 1560
 • Hossztóti János 285. 1596
 • Ivánczi János 122. 1565
 • Ivánczy Péter alispán 37. 1555
 • Ivánczy Sára Szelestey Györgyné 90. 1563
 • Jakó ? Mátyás 73. 1559
 • Jáky (Gyáky) Barbara Szekeres Márton felesége 281. 1594
 • Jáky István 73. 1559
 • Janso István 165. 1570 Ják
 • Kámán Péter 165. 1570 Ják
 • Karaly ? Gergely 279.
 • Kerekes János Ják 165. 1570
 • Kis György 165. 1570 Ják
 • Kisfaludy Balázs vasi alispán 281. 1594
 • Kiss Antal 165. 1570 Ják
 • Koltay Györgyné Bödök György lánya 279. 1595
 • Koly? György 130. 1566
 • Konczol Zsiga (Kemény)egerszeg 307.
 • Konkol Gergely egerszegi 307.
 • Ládonyi (Demeter?) 147. 1570
 • Laky Ambrus 280. ? 1592
 • Laky Gergely szolgabíró 161. 1571 magyar
 • Laky György ondódi 129. 1567 195. 1574
 • Lénártfi Bernát 6. 1550
 • Litius János 49. 1557
 • Logody Gáspár jákfalvai 207. 215. 1577
 • Lóránt János ? 157. 1570
 • Lukács Mihály Ják 135. 1568 137. 1569
 • Maráczy László 247. 1583
 • Maraszy ? Tamás 191. 1574
 • Megyeri Balázs 94. 1564
 • Megyeri Gáspár 94. 1564 177. 1573
 • Megyery Gáspár 205. 207. 1577
 • Megyery Imre 147. 1570
 • Megyery/Magyary Imre 130. 1566
 • Mere Mihály nádori helytartó 135. 137. 1569
 • Mihályházi László 6. 1550
 • Nádasdy András vasi alispán 179. 1573 181. 183. 1573 203. 211. 215. 1577
 • Nádasdy Ferenc 207. 1577
 • Nádasdy Pál vasi alispán 235. 1580 237. 239. 255. kézjegy 1583
 • Nádasdy Tamás 2. 1549 1552 6. 1550 11.
 • Nádasy László 279.
 • Nagy Benedek 191. 1574
 • Nagy Dénes 6. 1550
 • Nagy György Ják 129. 1567
 • Nagy György Szentivánfa 307.
 • Nagy István Szentivánfa 307.
 • Nagy Tamás 255. 1583

Náray - Zryny

 • Náray ? 129. 1567
 • Náray Benedek 129. 1567
 • Náray Kristóf Nárai 129. 1567
 • Náray Lénárd 129. 1567
 • Náray Miklós Nárai 129. 1567
 • Nicky Gáspár 114. 1564
 • Niczky Boldizsár 114. 1564 275. 1592
 • Orosz Miklós 191. 1574
 • Oroszi Miklós 94. 1564
 • Oroszy ? Miklós 187. 1573
 • Ölbey ? 156. 1570
 • Ölbey Ágoston 108. 1564
 • Ölbey György 203. 1577 utolsó töredékes levél
 • Ölbey Jakab 159
 • Ölbey János 92. 1564 193. 1574 25. 1580 1592
 • Ölbey János alias Fábián 92. 1564 193. 199. 1574
 • Ölbey Pál 193. 1574 207. 1577
 • Pal Mátyás Ják 129. 1567 225. 1580
 • Palásthy György 255. 1583 utolsó töredékes levél
 • Pethő Ambrus gersei vasi alispán 211. 1577
 • Polányi Szebasztián 2. 1549
 • Polgár Márton 249. 1583
 • Polyány (Zsófia ?) 131. 1568
 • Polyányi Farkas tapaszfalvi vasi alispán 235. 1580 237. 239. 255. kézjegy 1583
 • Radecius István egri püspök, királyi helytartó 219. 1578
 • Radóczy ? 249. 1583
 • Sallér András jakabházi 247. 1583 utolsó töredékes levél
 • Sándor György 129. 1567
 • Sennyey Ferenc 78. 1560
 • Sennyey Gáspár kissennye 281. 1594
 • Sibrik ? 280. ? 1592
 • Sibrik László 90. 1563
 • Sibrik Oszvald 285. 1596
 • Sidó Márton 43. 1556 78. 1560
 • Simon Imre 78. 1560 165 1570 Ják
 • Sitkey kissitkei Jakab 147. 1570 191. 1574
 • Sobor ? Miklós felsőszelestei 275. 1592
 • Somogyi Pál 188. 1574
 • Sool Farkas 247. 1583
 • Sydó Márton Ják 129. 1567
 • Szabó György 249. 1583
 • Szakács Markó 205. 1577
 • Szalay Ambrus 6. 1550
 • Szalay János Ják 129. 1567
 • Szalay Márton 78. 1560
 • Szalay Simon 130. 1566
 • Szántó György 90. 1563
 • Szarka János Lukafalvi 3.
 • Szarka Pál Lukafalvi 80. 1561 82. 1561
 • Szekeres Márton kisunyomi 281. 1594
 • Szelestey (felső) Farkas 156. 1570
 • Szelestey Ádám alsószelestei 281. 1594 285. 1596 utolsó töredékes levél
 • Szelestey András utolsó töredékes levél
 • Szelestey Bernát, Szelestey Balázs fia 1. 1533 3.
 • Szelestey Bernátné 73. 1559
 • Szelestey Farkas felsőszelestei 271. 1592
 • Szelestey Ferenc 88. 1561 140. 1570 147. 1570 160. 1571 per Györggyel 235. 1580
 • Szelestey György 1558 78. 1560 88. 1561 104. 1564 127. 1565 140. 1570 137. 1569 145. 1573 160. 1571 per Ferenccel 302.
 • Szelestey János 174. 1572
 • Szelestey Leo (felső) 179. 181. 1573 per (alsó) Györggyel
 • Szelestey Pál felsőszelestei 271. 1592
 • Szentivánfalvi Szép Gáspár 7. 1552 3.
 • Szép Barbara 255. 1583
 • Szép Gáspár Szentivánfalvi 177. 1573 205. 1577
 • Szigeti János 78. 1560
 • Thömördy Gáspár 217. 1577
 • Thury Farkas utolsó töredékes levél
 • Torma Ferenc utolsó töredékes levél
 • Tóth Gergely 165. 1570 Ják
 • Tóth Kálmán 78. 1560
 • Tóth Márton 281. 1594
 • Tömördy Balázs 156. 1570
 • Tömördy Bernát 280. ? 1592
 • Tömördy György 156. 1570 végrendelet 185. 1573
 • Tömördy János 156. 1570
 • Tömördy László 156. 1570
 • Tulok György pósfalvi 271. 1592
 • Vajda Pál 191. 1574
 • Varga András 43. 1556 249. 1583
 • Varga Benedek 78. 1560 165. 1570 Ják
 • Varga György Szentivánfalvi 114. 1564 130. 1566
 • Varga Kristóf 255. 1583
 • Wragonits ? Kristóf 255. 1583
 • Zalai Benedek 114. 1564
 • Zalay Pál 235. 1580
 • Zalay Tamás 255. 1583
 • Zámbó István 73. 1559
 • Zichi János 96. 1564
 • Zichi Pál 96. 1564
 • Zólyomi János 203. 1577
 • Zomor Katalin Szelestey Ferencné 235. 1580 237. 1583
 • Zrínyi György néhai 281. 1594
 • Zrínyi Miklós 281. 1594
 • Zrynio Kálmán 78. 1560
 • Zryny (Zrinyi) Ják 129. 1567

1-129. levél

A XIII. 35 Szelestey fond, 1. dobozának, 1-129 levelei.

130-193. levél

A XIII. 35 Szelestey fond, 1. dobozának, 130-193 levelei.

194-307. levél

A XIII. 35 Szelestey fond, 1. dobozának, 194-307 levelei.