Kedves Tengerentúli Rokonaink!

1709 Szelestey Sándor levele édesapjának

Sopron, 1709. május 21.

Mint kedves Uram Attyamnak Ajanlom Igaz | Fiui Engedelmessegel valo Szolgalatomat kk. Isten minden kivánt szerencses szok jokal algyo | kegyelmedet kedves Uram Attyam Igaz szivbűl Fiui | kőttelessigem szerint kivanyom, Akaram k[egyelmedne]k tudtara | adnom, hogy az Oskolaimnak már Jñ segitsige | altal legy főleb kett holnap alat Vigye liszen, kirem | Azert kegyelmedet Fiui kőttelessigel kedves Uram | Attyam Parancsolyon kegyelmed, az Oskolaim el | Vigezite Utan mi tivő legyek es mitt Cselekedgyem, | hogy az Űdőt heabon ne tőlcsem. El Varvan az kegyelmed resolutiojat1 Ajanlom magamat az kegyel | med Attyai Gratiajaban2. En pediglen Maradok holtig | k[egyelmedne]k

Igaz Jott kivanyo Szolgalo Engedelmes

Fia Also Sz Sz Sandor

Dat Soprony
die 21 Maӱ 1709

A címzés hiányzik

Jegyzetek:

1 döntés, határozat
2 grácia: a lat. eredetű gratia ’kellem, báj, kegy’ szóból, jelentése jóindulat, kedvesség, köszönet

Sopron - 1709 május 21.