Kedves Tengerentúli Rokonaink!

1708 Telekesi Török Kata levele II. Szelestey Ádámnak

Acsád, 1708. február 9.

Böcsülettel szolgálok es Jstentül sok jot kiványok | kgldnek edes kamȧm Ur.
Szeginy Acsadi1 jobbágyimtol ertem, hogy az Rábára | Fa hordanyi 6 Eökörrel s egy szekerrel vadnak par. | ancsolva. Mint hogy kgld otton az Fŏ Pallir. | arra nizve kirem nagy böcsŭlettel kgldet. Teki-. | ncse jövendőbeli szolgálatunkat, s az en Csekély. | szemilyemetis. s Hagyassa ki kgld az en szeginy. | Jobbágyimat, azon szekerezisbŭl, Mert bizony. | anyira meg romlot az mi keves marhájok vanis | az sok forspontozȧsban. hogy mȧr csak Tüzre. | valo fátis alig tudnak magok számarais hoz: | nyi. Hiszem ides Komȧm Ur. közellyeb valo | Faluk elegen vadnk ezzel az egy szekerrel. | sem[m]i2 dolga el nem mulik kgtekk. Ugy | en rigen kgltül sem[m]it3 sem kertem, Remin. | lem ez az egy kirisem. foganatos lesz kgd | elöt, Ezzel kivȧnyom Jsten sokaig. | ėltesse kgldet. Maradok kglmd Böcs. | ülettel valo igaz szolgȧlo Komja,

Actum Acsád Anno Telekesi Török Kata

1708 Die 9 Febru[aris]

Címzés:

Tekintetes Nemzetes Vitezlö. | also szelestej , szelestej Adȧm Ur[am]. | böcsülettel valo kedves Kamam Ur[am]n[a]k | ŭ k[e]g[elmé]n[e]k Ajonlom

Jegyzetek:

1 Acsád: község Vas megyében, Szombathelytől ÉK-re
2 A szövegben is jelölt a betűkettőzés mellékjellel
3 A szövegben is jelölt a betűkettőzés mellékjellel

Acsád - 1708 február 9. Acsád - 1708 február 9.