Kedves Tengerentúli Rokonaink!

Aktualitások

A Szelestey családnak reményeink szerint nemcsak, múltja van, hanem jövője is. Ezen az oldalon szeretnénk bemutatni a jelenünket, azokat a tevékenységeket, amelyeken családunk az előttünk járó őseinknek nyomán, új ösvényeket nyit. Szeretnénk hozzájárulni, hogy az ezer évnél is jóval idősebb Kárpát haza még ezer esztendő múlva is Magyar haza legyen. Mindezt szeretnénk egy olyan nagy közösség tagjaként, amely közösség nem mások ellen, nem mások kárára, de a magyarság a hazánk javára tevékenykedik!

Apró adalék egy nagyformátumú ember családi kötelékéhez

Jó tizenöt esztendeje, hogy levéltári kutatásaim egyik pihenő szakaszában levettem a polcról a Századok című folyóirat egyik bekötött évfolyamát. Szokásomhoz híven átpörgettem és megakadt a szemem a Wesselényi féle összeesküvésben részt vett mágnás családokról közölt családfán, melyben minden érintett szerepelt. Frangepán Kristóf egyik feleségét (négyen voltak) úgy hívták Ignoser Orsolya. Másutt Inhoffer, vagy Inkofferként írják-e nevet. Egyből beugrott, hogy olvastam a Szelestey levelek között egy olyan irományt, melyet Inkoffer János írt a nádorhoz panaszképpen. E levélben felsorolja a perben szereplőket, s lányát Inkoffer Orsolyát, kinek édesanyja Sibrik Anna, kinek édesanyja Szelestey Orsolya. A gyermek és nagyszülő neve is összecseng, ahogyan Sibrik Anna és unokája Frangepán Anna Kataliné is! Számomra egyértelmű volt, hogy megtaláltam Zrínyi Ilona egyik ükanyját, melyet mindenhol, mint ismeretlent jelöltek. Eltelt több, mint tizenöt esztendő és kezembe került egy 1976-os levéltári közlemény, szerző Filkorn Pál, melyben II. Rákóczi Ferenc ősfáját mutatja be. Talán 2-3 személy azonosítatlan rajta, viszont ott áll Sibrik István a listán, csak felesége ismeretlen. Hát most megvan a 100 %-os bizonyíték arra, hogy Zrínyi Ilona egyik ükszülője (Ják nembeli) alsószelestei Szelestey Orsolya. Bizonyíték rá a Szombathelyi levéltárban a Szelestey család fondjában őrzött levél, mely egyértelműen kiegészíti a levéltári közlemény hiányát. Szelestey Orsolya édesapja Szelestey Ferenc, kinek két felesége volt: Zichy Katalin és Zomor Katalin. Sajnos azt nem tudom melyikük lánya Orsolya.

Idén, 2019-ben Horvátországba vezettem vártúrát, elsősorban Frangepánok és Zrínyiek nyomában. E horvát családok egyes tagjai mindkét nép életében vezető szerepet játszottak, mindkét országot hazájuknak érezték és mindkét nemzet méltán lehet büszke rájuk! Ozalj várában, lehetőségünk nyílott a szigetvári hős által építtetett külön kispalotába belépni, ahol dédunokája Zrínyi Ilona született. Számomra itt zárult be a kör, melyet 15 éve indítottam el. Kívánom kedves kutatótársaimnak is, hogy minél kevesebb kör maradjon nyitva!

1600 Joannes Inkoffer

Az Ngod nekem küldött leveléből meg értettem, minemő panaszokat vitt Ngod eleibe Zelesthey Ádám Uram én ellenöm, Tudniillik, hogyén Zelesthey Istvántol ugymint maghtalan embertől, oly iozagot vettem volna megh, mely közelben ő reá zallott volna., és hogy annak fölötte ne annyiba, az menyit rea adtam, hanem nagyob summaban irattam volna. Ez okokból panazanak veghét arra akaria vinni,hogy miképpen az Ngod miltosagos kezeivel, abbol az iozagbol közböchehel vethessön ky. Nem akarvan az Ngod irasat es parancholattyat siketsegre venni, kenzeritetöm Ngodat alazatossan informalni es magamat resolualny az dolog felöl, mely ebben vagyon. Hogy noha a venditor bonoy Zelesthey Adam Uramat az iozagnak meg vetelével, legitimé admonealta, es ő meg nem akarta venni: de mindazaltal az én feleségöm Juré proximioris eonoanmisinitatis abba a iozagban közelben vagyon az Venditorhoz, Adam Uramnal. Latvan azt, hogy iozág idegön kezre kerül (most idegönök akarták meg venni) nem leven kedvé Adam Uramnak az megvetelhöz nem volt mit tennöm Kegyelmes Uram magam meg fogyatkoztatasaval es karommal felesegem és gyermekim Jussara es Successioiara tekintvenmeg vettem Draga penzön es immar eztendötis töltöttem benne. Azert ha mi igassagot remenli Adam Uram, az törveny elött el nem futhatok, hizem mind az Isten es mind kiralyunk ö Fölsége Ngodat azert helheztette Orzagunkban, hogy egyik nemes ember az masikat miböl nem igazallya, Procedallyon az orzagh Birai elött Ordine Juris, Suo loco et tempore, ha legitime cital, ketelen leszek meg felelni neki. Hogy méghis Ngod iobbanmeg erehe ez dolognak eredetit,mint legyen Zelesthey Bernardnak volt ket fia György es Ferencz kik örökös keppen meg oztozvan el valtak egymastol. Az megh nevezött Györgynek fia Adam,; Ferencznek penigh gyermeky Istvan es Ursula, mely Ursulanak gyermeke leven az en felesegöm (Sibrik Anna) közelben vagyon Adam Uramnal az venditorhoz, Azert igys meltan vehettem meg az ioszagot es azertis mivelhogy az en felesegömtöl Zelesthey Istvan mégh nem volt divissus. Es noha Adam Uram Zelesthey Istvant ultimus defiriensnek pretendallya, de mivelhogy mégh Iffiu legeny es egessegös allapotban leven, Isten megh aldhattya magzatokkal. Könyörgök ez mellett Ngodnak alazatossan, hogy Ngod engemetis zegen zolgaiat zabadsagomban es igassagomban vegyön kegyelmes oltalma ala, es az mi ez ideig Inanditum volt, hogy egy fél panaszara valakitöl törvény nelkül iozagot vegyenek el, ne legyen annak en raitam kezdeti, kiert az Úr Isten Ngodat meg algya. En peniglen Ngodnak örökké valo engedelmes es alazatos zolgalatomat aianlom. Eltesse az Úr Isten Ngodat sok eztendeig is egessegben Ngodtul kegyelmes valazt varok.

Ngodnak alazatos Zolgaia

Joannes Inkoffer
a kőszegi polgárok kapitánya

Címzett: Magyarország nádora

II. Rákóczy Ferenc őstáblázata

Forrás: Hungaricana

 • Ozalj vára
  Ozalj vára
 • Zrínyi Ilona szülőháza
  Zrínyi Ilona szülőháza
 • Ezt láthatta Ilona is
  Ezt láthatta Ilona is
 • Horvát Sárkányrend
  Horvát Sárkányrend
 • Ozalj vára
  Ozalj vára
 • Ozalj vára
  Ozalj vára
 • Ozalj vára
  Ozalj vára
 • Ozalj vára
  Ozalj vára
 • Ozalj vára
  Ozalj vára
 • Ozalj vára
  Ozalj vára
 • Ozalj vára
  Ozalj vára
 • Várkápolna
  Várkápolna
 • Zrínyi Ilona szülőháza Ozalj várában
  Zrínyi Ilona szülőháza Ozalj várában
 • Zrínyi Péter
  Zrínyi Péter
 • Szelestey Bianka
  Szelestey Bianka
 • Ozalj vára
 • Zrínyi Ilona szülőháza
 • Ezt láthatta Ilona is
 • Horvát Sárkányrend
 • Ozalj vára
 • Ozalj vára
 • Ozalj vára
 • Ozalj vára
 • Ozalj vára
 • Ozalj vára
 • Ozalj vára
 • Várkápolna
 • Zrínyi Ilona szülőháza Ozalj várában
 • Zrínyi Péter
 • Szelestey Bianka

Jáki iskolazászló szentelés

Jáki iskolazászló szentelés

2019. április 27-én iskolazászló szentelést tartottak a 80 esztendős Jáki Nagy Márton Általános iskolában Jákon, Nagy Márta igazgatónő vezetésével. Sajnos személyesen nem tudtam részt venni az ünnepélyen, de előző nap ott voltam és másnap is, ha távolról is de lélekben részt vettem a rendezvényen. A szentelést dr. Rátkai László jáki esperes-plébános atya végezte. Ezt követően hagyományteremtő céllal a helyszín szelleméhez méltó történelmi vetélkedőt tartottak, melyben a jövőben tevékenyen szeretnék részt venni. Beszéljenek helyettem az éríntettek. Egyik linket a Vas megyei napilapból a másikat az eseményekről készült fotóalbumot, illetve videót, Vargáné Derda Dóra jáki aktivistától kaptam.

A fotón Charles Szelestey pilótaigazolvány képe látható 1941-ből

Nagy örömmel üdvözöljük, újonnan megtalált USA-ban élő családtagjainkat!

A fotón Charles Szelestey pilótaigazolvány képe látható 1941-ből. Az ő nagyapja Sándor és édesapja Nándor, Ferdinánd és László testvéreivel 1906 augusztusában kelt át az Óhazából az Atlanti óceánon át az új remények földjére. A család Chicago-ban élt egy rövid ideig mielőtt vettek egy farmot Longasportban (Indiana állam). Ferdinánd leszármazottaival (Lorelie Szelestey), már pár éve sikerült felvennünk a kapcsolatot. 2004-ben Szelestey Dénes Pál feleségével Bendy Ilonával leveleztünk. Ők a II. Világháború után mentek ki. Azóta sajnos megszakadt a kapcsolat mindkét családi ággal és az általunk hőn várt képek róluk, illetve felmenőikről nem értek el hozzánk. Bízunk benne, hogy mindnyájan jó egészségnek örvendenek!

Szenzációs felfedezés a sólyi református templomban!

Az 1009-es alapítású és Szent Istvánhoz személyesen kapcsolható kis templomban, Árpád-kori freskót leltek a 4 cm-es vakolat alatt 2018 április végén! A képek május 10-én készültek!

 • Szenzacios Felfedezes 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
  Egy lelkes csapat 2013-ból, amikor vízelvezetőt ástunk.
 • 009
 • Szenzacios Felfedezes 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009

2017. június 18-án dr. Rátkai László jáki esperes plébános aranymiséjét tartotta a jáki templom 800 éves falai között!

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 • 019
 • 020
 • 021
 • 022
 • 023
 • 024
 • 025
 • 026
 • 027
 • 028
 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 • 019
 • 020
 • 021
 • 022
 • 023
 • 024
 • 025
 • 026
 • 027
 • 028

Rövid filmfelvétel a miséről

Eggyel több Szelesteyre kell emlékeznünk!
2016. április 12-én elhunyt Szelestey Ferenc,
május 30-án töltötte volna be a 92. életévét.
Őt sem felejtjük el, ahogy 800 évre visszatekintve, senkit sem!

Látogatóban jártunk 2016. január 28-án Celldömölkön, a Magyarországon élő legidősebb Szelesteynél, Feri bácsinál. (92 éves)

 • A két Ferenc és Péter
  A két Ferenc és Péter
 • A szülői ház Bobán 1951-ben
  A szülői ház Bobán 1951-ben
 • Emlékezünk
  Emlékezünk
 • Feri bácsi egyik műremeke
  Feri bácsi egyik műremeke
 • Feri bácsi és Ilona
  Feri bácsi és Ilona
 • Feri bácsi Szelestey Ilonával
  Feri bácsi Szelestey Ilonával
 • Ilona, Zsuzsanna, Ferenc
  Ilona, Zsuzsanna, Ferenc
 • Kukor Péterrel, Szelestey Ilona fiával
  Kukor Péterrel, Szelestey Ilona fiával
 • Látod ez hajtó rügy, ez kell nekünk
  Látod ez hajtó rügy, ez kell nekünk
 • Nagyapánk egyetlen élő unokatestvére adja át nekünk tudását
  Nagyapánk egyetlen élő unokatestvére adja át nekünk tudását
 • Oltani tanulunk Feri bácsitól
  Oltani tanulunk Feri bácsitól
 • Péter Olga és Szelestey Ferenc, Celldömölk
  Péter Olga és Szelestey Ferenc, Celldömölk
 • Szelestey Ferenc és Ilona
  Szelestey Ferenc és Ilona
 • Szelestey Ilona udvara
  Szelestey Ilona udvara
 • Szelestey P. Attila, Szelestey Zsuzsanna, Szelestey Ferenc, Ifj. Szelestey Ferenc, Szelestey Ilona - 2016
  Szelestey P. Attila, Szelestey Zsuzsanna, Szelestey Ferenc, Ifj. Szelestey Ferenc, Szelestey Ilona - 2016
 • Szelestey Zsuzsanna és Ilona - 2016
  Szelestey Zsuzsanna és Ilona - 2016
 • Vágjad fiam
  Vágjad fiam
 • A két Ferenc és Péter
 • A szülői ház Bobán 1951-ben
 • Emlékezünk
 • Feri bácsi egyik műremeke
 • Feri bácsi és Ilona
 • Feri bácsi Szelestey Ilonával
 • Ilona, Zsuzsanna, Ferenc
 • Kukor Péterrel, Szelestey Ilona fiával
 • Látod ez hajtó rügy, ez kell nekünk
 • Nagyapánk egyetlen élő unokatestvére adja át nekünk tudását
 • Oltani tanulunk Feri bácsitól
 • Péter Olga és Szelestey Ferenc, Celldömölk
 • Szelestey Ferenc és Ilona
 • Szelestey Ilona udvara
 • Szelestey P. Attila, Szelestey Zsuzsanna, Szelestey Ferenc, Ifj. Szelestey Ferenc, Szelestey Ilona - 2016
 • Szelestey Zsuzsanna és Ilona - 2016
 • Vágjad fiam

Jáki templom felújítás Ismét megújult a 800 éves Jáki templom
2012 április-június

Bővebben

Szelestei berkenyefa E berkenyefa a Szelestei Arborétumban található

Thury György emlékév 1566-2016 Thury György emlékév 1566-2016

Bővebben

A felújított kereszt Tábla

2 éves előkészítő munka után elkészült az immár 177 éve a Szelestey család által felállított kereszt felújítása. A következő felújítás 2189-ben vár a famíliánk akkori tagjaira. Az ősi Beljákon, ma Jákfa-Terestyénfán.

Dobóczky-Szelestey Izabella Szelestey Judit, Dobóczky István és Dobóczky-Szelestey Izabella

Örömmel tudatjuk, hogy 2016. szeptember 29-én, 13,20-kor 3400g-mal és 54 cm-rel megszületett a legfiatalabb Szelestey családtag, Doboczky-Szelestey Izabella.

Tapsonyi Fanni Szelestey Margit

2016. június 18-án megszületett Szelestey Margit ükunokája, Tapsonyi Fanni. Édesapja Tapsonyi Dénes (Szombathely), édesanyja Pálosi Mónika. Fanni 3150 grammal és 48 cm-rel látta meg a napvilágot. Mindnyájan jól vannak és nagyon boldogok!

Szelestey Mihály

Megszületett a legifjabb Szelestey, ki a keresztségben a Mihály nevet kapta. 2014. augusztus 25-én született 21:04 perckor, 58 cm-rel és 4 kg 25 dekagrammal. Édesapja Szelestey László (Boba-Budapest) és Szelestey Krisztina Mária. A Mihály név nem egyedi a Szelesteyeknél. A legelső ismert Mihály, melyet akkor még Mikének ejtettek, az 1199-1201-ig nádorként szolgáló Jaák nembeli Mike volt. Közelebb érve az édesapa László szépapja testvérének, illetve szépapja nagyapjának adták ezt a ma már nem túl gyakori nevet.

Sok sikert, jó egészséget és boldogságot kívánunk Neki és egész családjának.

Szelestey Ilona, Lenkice

94. évében, 2014. július 11-én elhunyt Szelestey Ilona (Lenkice) a Magyarországon élő legidősebb Szelestey. Magával vitte a régmúltról szóló meséit. Varázslatos személyiségét, fiatalos lelkületét soha nem felejtjük.

Nyugodjon békében! Emlékét szívünkben örökké megőrizzük!

Akit az Úristen magyarnak teremtett és nem pártfogolja nemzetét, az nem derék ember!

Gróf Széchenyi István