Kedves Tengerentúli Rokonaink!

Évfordulók

Március 15.

kokárda Szelestey László

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc köszöntése:


Hadd adjak hangot a varázsigének: Hódolni kell e kor nagy szellemének. Véges ne korlátoljon végtelent.

Szelestey László (1821-1875) nemzetőr őrnagy Eredeti Erkel himnusz
Székely gyerekek énekelnek

Április 11.

Muhi csata 1241. április 11-én IV. Béla Muhinál megütközött a tatárokkal, s lett a bukás után a második honalapító!

A költészet napjára is ma emlékezünk!

Április 30.

Mohácsi csata 1671. április 30. és 1711. április 30.

A majtényi síkon 1711. április 30-án kapitulált a magyar sereg a győztes Habsburg hatalom előtt, de fegyvereit megtarthatta, csak 149 kuruc zászló földbeszúrása jelentette a vereség elismerését. A Magyar királyság teljes beolvadását a Habsburg birodalomba 1848-ig sikerült elkerülni e dicső szabadságharc eredménye képpen. II. Rákóczi Ferenc vezérlő fejedelem és társai sok-sok ezren tartották meg a török után kivérzett magyarságot, magyarnak! Tisztelet és főhajtás nekik, úgy ahogyan az 1671. április 30-án lefejezett a gyalázatos Vasvári béke ellen fellázadt magyarok vezérei előtt!

Wesselényi Ferenc nádor, kiről az összeesküvés kapta a nevét, már nem élt, ahogyan a vadkan balesetben szerencsétlenül járt Zrínyi Miklós sem. Testvére Zrínyi Péter Horvát bán lett a vezér. mellette lefejezték sógorát Frangepán Ferenc Kristófot, és Nádasdy Ferenc országbírót is ezen az április végi napon. Frangepán Katalin ki férje mellett (Zrínyi Péter) tevékenyen részt vett a szervezkedésben grazi börtönében megőrült, ugyan úgy, mint fia az utolsó Zrínyi fiágon, János Antal 1703-ban. A csatában hősiesen küzdő vitézek az összeesküvésben nem voltak tapasztaltak, így pillanatok alatt összeomlott a szervezkedés. Zrínyi Péter és Frangepán Katalin másik gyermeke Ilona, majd annak fia II. Rákóczi Ferenc harcolt később, családjuk és az egész magyarság tisztességének védelmében!

A festményen szemből nézetben bal felülről indulva a következő személyek láthatóak. Wesselényi Ferenc nádor, Zrínyi Péter Horvát bán, I. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem, Thököly Imre felvidéki, majd erdélyi fejedelem, Frangepán Ferenc Kristóf horvát-magyar főúr, Zrínyi Miklós Horvát bán, Nádasdy Ferenc országbíró. Középen II. Rákóczi Ferenc, Mányoki Ádám festette portré után.

Június 4.

Nagymagyarországért Szomorúan, de hittel emlékezünk a Trianoni békediktátumra!

Október 6.

Aradi Vértanúk Örök tisztelet az 1848-49-es szabadságharc vértanúinak!

Október 23.

1956 Változtatni akartak, mertek és elbuktak, de örök tiszteletünk az övék!

November 11.

Jáki Nagy Márton Szeretettel köszöntjük a Mártonokat és emlékezünk Jáki Nagy Mártonra (~1180-~1245), aki monostor és templomalapításával, máig ívelő nyomot hagyott a magyar köztudatban!

December 25-26.

Áldott, Békés Ünnepeket kíván a Szelestey család!

Assisi Szent Ferenc imája:

Uram, tégy engem békéd eszközévé
Add, hogy szeretetet vigyek oda, ahol gyűlölet uralkodik,
hogy kibékülést hozzak létre ott, ahol egymásra neheztelnek,
hogy egységet teremtsek ott, ahol széthúzás van,
hogy hitet ültessek a kétkedés helyébe,
hogy reményt élesszek ott, ahol kétségbeesés ütött tanyát,
hogy fényt gyújtsak ott, ahol sötétség uralkodik,
hogy örömöt fakasszak ott, ahol szomorúság nehezedik a lélekre.
Isteni Mester!
Add, hogy másokat vigasztaljak, és ne csak a magam számára keressek vigasztalást.
Hogy másokat megértsek és ne csak a magam számára keressek megértést,
hogy több szeretetet adjak másoknak, mint amennyit a magam számára várok.
Hiszen amikor adunk, akkor kapunk igazán, amikor megbocsátunk, akkor nyerünk igazán bocsánatot
és amikor meghalunk, akkor támadunk örök életre.