Kedves Tengerentúli Rokonaink!

Évfordulók

Március 15.

kokárdaSzelestey László

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc köszöntése:


Hadd adjak hangot a varázsigének: Hódolni kell e kor nagy szellemének. Véges ne korlátoljon végtelent.

Szelestey László (1821-1875) nemzetőr őrnagy Eredeti Erkel himnusz
Székely gyerekek énekelnek

Április 11.

Muhi csata1241. április 11-én IV. Béla Muhinál megütközött a tatárokkal, s lett a bukás után a második honalapító!

A költészet napjára is ma emlékezünk!

Április 30.

Mohácsi csata1671. április 30. és 1711. április 30.

A majtényi síkon 1711. április 30-án kapitulált a magyar sereg a győztes Habsburg hatalom előtt, de fegyvereit megtarthatta, csak 149 kuruc zászló földbeszúrása jelentette a vereség elismerését. A Magyar királyság teljes beolvadását a Habsburg birodalomba 1848-ig sikerült elkerülni e dicső szabadságharc eredménye képpen. II. Rákóczi Ferenc vezérlő fejedelem és társai sok-sok ezren tartották meg a török után kivérzett magyarságot, magyarnak! Tisztelet és főhajtás nekik, úgy ahogyan az 1671. április 30-án lefejezett a gyalázatos Vasvári béke ellen fellázadt magyarok vezérei előtt!

Wesselényi Ferenc nádor, kiről az összeesküvés kapta a nevét, már nem élt, ahogyan a vadkan balesetben szerencsétlenül járt Zrínyi Miklós sem. Testvére Zrínyi Péter Horvát bán lett a vezér. mellette lefejezték sógorát Frangepán Ferenc Kristófot, és Nádasdy Ferenc országbírót is ezen az április végi napon. Frangepán Katalin ki férje mellett (Zrínyi Péter) tevékenyen részt vett a szervezkedésben grazi börtönében megőrült, ugyan úgy, mint fia az utolsó Zrínyi fiágon, János Antal 1703-ban. A csatában hősiesen küzdő vitézek az összeesküvésben nem voltak tapasztaltak, így pillanatok alatt összeomlott a szervezkedés. Zrínyi Péter és Frangepán Katalin másik gyermeke Ilona, majd annak fia II. Rákóczi Ferenc harcolt később, családjuk és az egész magyarság tisztességének védelmében!

A festményen szemből nézetben bal felülről indulva a következő személyek láthatóak. Wesselényi Ferenc nádor, Zrínyi Péter Horvát bán, I. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem, Thököly Imre felvidéki, majd erdélyi fejedelem, Frangepán Ferenc Kristóf horvát-magyar főúr, Zrínyi Miklós Horvát bán, Nádasdy Ferenc országbíró. Középen II. Rákóczi Ferenc, Mányoki Ádám festette portré után.

Június 4.

NagymagyarországértSzomorúan, de hittel emlékezünk a Trianoni békediktátumra!

Augusztus 20.

Szent Korona

Nagyboldogasszony napján hunyt el 1038. augusztus 15-én Szent István királyunk. Halálát megelőző napon felajánlotta a magyar Szent Koronát és országát Szűz Máriának, amely így Regnum Marianummá vált. 1083. augusztus 20-án a későbbiekben szentté avatott László királyunk közbenjárására Istvánt, fiát Imre herceget, Gellért püspököt és két zoborhegyi remetét szenté avattak. Augusztus 20-a máig népünk legnagyobb ünnepe, államiságunk, önállóságunk jelképe!

Augusztus 29.

Mohácsi vész1526. augusztus 29.

Mohácsi vész

Oldalak ezrei születtek történészek tollából e témáról, s még azok is hallottak róla, akikhez legtávolabb áll a magyar történelem. Trianon mellett írott történelmünk legmegrázóbb eseménye. Az Oszmán birodalom kényszerterjeszkedésének eredménye. Mivel az óriásira növesztett hadsereget, csak hódítások árán lehetett fenntartani, újabb és újabb zsákmány után kellett nézni. Szulejmán hét hadjáratot vezetett ellenünk, melyek Bécset célozták meg, de igazából minket tettek tönkre. Az ország jelentős része elpusztult a lakosság közel fele halt meg, vagy hurcolták el. Az ezt követő vákuumba telepítettek Habsburg uralkodóink főleg német anyanyelvű lakosságot, illetve a környező főleg déli vidékekről a törökök elől menekülve délszlávok tömegei telepedtek le hazánkban. A vegyes lakosságra hivatkoztak a trianoni békediktátumban egyes politikusok, hogy nincs is olyan, hogy magyar, mert akkora a keveredés. A miértről természetesen mély hallgatás honolt, mely máig tart.

Máig vita tárgya, hogy fel kellett-e vállalni a küzdelmet 29-én Mohácsnál, vagy sokkal jobb lett volna elkerülni és később, megvárva a horvát és erdélyi hadakat, velük kiegészülve, egyenrangú erőként vívni meg a küzdelmet. Mohács fordulópontot jelent, de nem a vesztes csata miatt, hanem a megerősödő nyugat-európai hatalmak (tengeri kereskedelem Újvilág felfedezése, gyarmatosítás stb.) és a zsákmányéhes kelet között, gazdaságilag és morálisan is megroppant hazánknak, gyakorlatilag csodára lett volna szüksége, középkori státuszunk megőrzéséhez. Csoda nem lett, s ezért hívjuk-e a csatát vésznek, mely mélyrepülésünk megtestesült dátuma. Modern korunkban más kérdések merülnek fel, az emberiség túlélésében ez törpe jelenet, de identitásunkkal örökre összefonódik-e dátum, már akinek valamit jelent az, hogy magyar!

Szeptember 29.

Szent Mihály

Szent Mihály napja

Az állatok behajtásának napja a szabadból a téli szálláshelyre, egyben a pásztorok számadásának és a következő évi szerződtetések ideje is. A pásztorok a hosszú magány után nagy ünnepségeket is tartottak, s néhány helyen még tartanak ma is.

Október 6.

Aradi VértanúkÖrök tisztelet az 1848-49-es szabadságharc vértanúinak!

Október 23.

1956Változtatni akartak, mertek és elbuktak, de örök tiszteletünk az övék!

November 11.

Jáki Nagy MártonSzeretettel köszöntjük a Mártonokat és emlékezünk Jáki Nagy Mártonra (~1180-~1245), aki monostor és templomalapításával, máig ívelő nyomot hagyott a magyar köztudatban!

December 25-26.

Áldott, Békés Ünnepeket kíván a Szelestey család!

Assisi Szent Ferenc imája:

Uram, tégy engem békéd eszközévé
Add, hogy szeretetet vigyek oda, ahol gyűlölet uralkodik,
hogy kibékülést hozzak létre ott, ahol egymásra neheztelnek,
hogy egységet teremtsek ott, ahol széthúzás van,
hogy hitet ültessek a kétkedés helyébe,
hogy reményt élesszek ott, ahol kétségbeesés ütött tanyát,
hogy fényt gyújtsak ott, ahol sötétség uralkodik,
hogy örömöt fakasszak ott, ahol szomorúság nehezedik a lélekre.
Isteni Mester!
Add, hogy másokat vigasztaljak, és ne csak a magam számára keressek vigasztalást.
Hogy másokat megértsek és ne csak a magam számára keressek megértést,
hogy több szeretetet adjak másoknak, mint amennyit a magam számára várok.
Hiszen amikor adunk, akkor kapunk igazán, amikor megbocsátunk, akkor nyerünk igazán bocsánatot
és amikor meghalunk, akkor támadunk örök életre.