Kedves Tengerentúli Rokonaink!

Kupán-Koppány herceg és Vajk- Szent István király közös szobrának megvalósítási tervezete

A történet mélyére itt nem mennék bele, mert több ezer oldalra rúgna és itt most nem, ez a cél. Egy dolgot azonban le kell fektetnünk, még az átlag műveltségű magyar ember fejében is, akik csak a rockoperából ismerik konfliktusukat, egy dolog közismert, hogy az első, s talán eredendő törés a magyarság történelmében az Ő szembenállásuk, véleménykülönbségük, a jövőről. Elsődleges célja e közös szobor állításának ezt az eredendő törést, mely máig tart, magyar és magyar között, itt megpróbáljuk feloldani, legalábbis rálépni erre az útra. Természetesen egy szobortól nem fog megváltozni semmi, de ha egy picit is elgondolkoztat, már sokat nyerhetünk. Már az ötlet felvetésénél felmerült, hogy e két köztudottan szembenálló történelmi személy egymás melletti ábrázolása történelmietlen, éppen ezért erőltetett, nem hiteles. Nekünk sem célunk a kézfogásos, vagy más túlzott szívélyességet sugárzó beállítás. Mindezek mellett álláspontunk az, hogy a két személy egymás mellé állítása a magyar történelemben betöltött alapvető szerepükön túllépve, egy egész nép szimbolikus megbékélését, egymás értékeinek elismerését jelképezi. Végre fel kellene nőnünk arra a szintre, hogy a véleménykülönbségek megoldását ne a másik lealacsonyításában, hanem a magunk hitének emelésében lássuk. Ezáltal, ha igazunk van őt is emeljük, ha nincs, akkor legalább a jóra nem mondom azt, hogy rossz, csak azért, mert nem én mondtam! Számtalan oldalról vizsgáltuk a személyeket, mélyen beleástuk magunkat a témába. Kutatásaink alapján a két ember között, jelentősen kisebb és kevesebb a különbség, mint ami a köztudatban gyökerezik. Koppány nem egy varkocsos, vadbőrökben izzadó vadember, hiszen herceg, Istvánnak egészen közeli rokona, (legvalószínűbb, hogy első unokatestvére) hanem rangjához, családjához méltó, másképpen gondolkodó államférfi. Mindezek mellett a legfontosabb, hogy szimbolikájában érthető legyen a szobor, de épp a szimbolizmus miatt, se pro se kontra nem áll elsődleges helyen az ábrázolás teljes hitelessége, melyet semmilyen módon nem tudunk, nem lehet elérni a legjobb akarattal sem. Maga a két személy együttes ábrázolása adja a mondanivaló, egyetlen lényeges momentumát. Természetesen úgy, hogy felismerhetőek legyenek. Az itt leírtakkal azokat a vitákat szeretnénk megelőzni, amelyekre már megszokásból is számítunk.

Miért Jákon? Röviden azért, mert Kézai Simon krónikájában, a Gesta Hungarorumban ezt írja az 1280-as évek elején, s így fogalmaz: „Postmodum intrat de Wasurburc Comes Wecelinus; hic Kupan Ducemin Simigio interfecit. Iftius generatio de Iaki dicti funt. Ezután jött Wasserburgból Vecelin gróf, ki Kupán herceget Somogyban legyőzte. Tőle ered és származik a Jaák nemzetség.” Kit István ezért, Somogyban és Vasban Koppány és Vér Bulcsú földjén, kiterjedt birtokokkal jutalmaz. A jáki templom nemzetközileg ismert műemlékünk, története az itt leírtak alapján és építésének ideje kapcsán, szorosan kötődik az Árpád-házi királyok korához. A legismertebb Bánk bán filmet is itt forgatták. (1207-ben Ják nembeli Csépánt váltotta Bánk a Szlavón báni méltóságban. 1224-ben pedig a monostor és templom alapító Jáki „Nagy” Márton viselte e tisztet.) A szobor így kapcsolódik ezer szállal a helyszínhez. Egyedisége okán egy újabb turisztikai látványosság is, mely erősíti, illetve bővíti a templom és az apáti ház (múzeum) által nyújtott kínálatot. A templomot körülölelő sétányon, következő lépcsőben egy magyar történelmi tanösvényt tervezünk 1526-ig, kiemelten foglalkozva az Árpád-házi királyok korszakával, magyar-német és angol nyelven.

Öt szobrásszal vettük fel a kapcsolatot, megvalósítási vázlatot, illetve tervet és árajánlatot kérve.

Veszprém -Ják
2016. április 24.

Szelestey P. Attila
ötletgazda, szervező és támogató
a jáki templom szolgálója

Az 1020 esztendős jubileumra festett képem kettőjükről, mely az én véleményemet, mutatja be. Az 1020 esztendős jubileumra festett képem kettőjükről, mely az én véleményemet, mutatja be. A szobor megvalósítása erősen akadozik, Sajnos nem tudom közös nevezőre hozni a megosztottságot. Ennek a szobornak, ez lenne az értelme a miértje. Egyelőre mindenhonnan azt kapom, hogy mennyire megosztó. Van, akinek történelmileg, van, akinek vallásilag, van, akinek meg csak úgy. Az ember még mindig idealista, pedig lassan be kell látnom, ami ezer év alatt nem tudott változni az ezután sem fog.

Veszprém -Ják
2018. március 11.

Szelestey P. Attila
Múltmentő

2020. december 30.

Veszprém város közgyűlése 2020. október 29-én elfogadta beadványomat és hozzájárult az itt látható szoborterv (Matl Péter alkotása) Veszprémben való felállításához! A Megbékélés ligetének, s ezen belül Szent István és Koppány közös szobra tervének és kivitelezésének intézményi gazdája a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület.

 • 1000 éves jubileumi tábla

  1000 éves jubileumi tábla

 • Avar ucai helyszín

  Avar ucai helyszín

 • Eszmecsere a Művészetek házában

  Eszmecsere a Művészetek házában

 • Matl Péter és az öletgazda

  Matl Péter és az öletgazda

 • Terepszemle az Avar ucában

  Terepszemle az Avar ucában

 • Veszprémi várkapu

  Veszprémi várkapu

 • 1000 éves jubileumi tábla
 • Avar ucai helyszín
 • Eszmecsere a Művészetek házában
 • Matl Péter és az öletgazda
 • Terepszemle az Avar ucában
 • Veszprémi várkapu

Matl Péter Önéletrajz

Munkácson születtem, 300 éves házunkban, melyben családunk már közel száz éve él. Szüleim a Munkácsi magyar iskola tanárai és mindketten művészek voltak. 1975-ben elvégeztem a munkácsi magyarnyelvű középiskolát. 1979-ben jelesen diplomáztam az Ungvári Erdélyi Béla képzőművészeti szakközépiskolában kerámia művészeti szakon. 1980-tól dolgoztam, mint gimnáziumi tanár, képzőművészeti vállalatban, mint dekoratőr és monumentalista képzőművész. Jelenleg magánvállalkozó vagyok, köztéri szobrokat, díszkutakat, egyházi oltárokat és szobrokat alkotok. Ezenkívül már húsz éve vásárolom folyamatosan vissza a Szovjetek bejövetelekor elvett házunkat és a hozzátartozó kertet, ahol egy szoborparkot kezdtem létesíteni.

Művészeti tevékenységem 1970-ben kezdődött. Részt vettem több országos és nemzetközi képzőművészeti kiállításon és szimpóziumon. Az utóbbi 20 évben többnyire köztéri szobrokat készítek fából, kőből és bronzból. 1996-ban megnyertem a Magyarok Világszövetsége által kiírt millecentenáriumi szoborpályázatot.

Örmény feleségemtől két szép fiam született Árpád és Szilárd, akik tovább viszik családunk képzőművészeti hagyományát.

Tagságok

1998 tól a „Kárpátaljai Révész Imre képző és iparművészeti társaság” tagja
1999-től az „Ukrán Nemzeti Képzőművészet Szövetség” tagja
2013-tól A „Pro Arte-Munkács” képzőművészeti civil szervezet elnöke

A civil szervezetünk szervezésében eddig három nemzetközi szobrásztábor jött létre, mely által Kárpátalja, Lemberg megye és Magyarország 16 helysége kapott köztéri szobrot 2014-2017.

Fontosabb műveim

1997 Munkácsi Malenkij Robot emlékmű, Rákóczi kastély
2000 Szt, István szobor, Aknaszlatina
2001 Csetfalavi RK. Templom oltára
2004 Zrinyi Ilona és II. Rákóczi ferenc szobra, Munkácsi Vár
2005 Beregszászi II. Világháboru után elhurcolt Református Lelki Pásztorok emlékműve
2006 Ivókút, Jenaz, Svájc
1996-2008 Vereckei Honfoglalási Emlékmű
2012 Magyar Nemzeti Összetartozás Emlékműve, Ópusztaszer
2014 Mihály arkangyal köztéri szobor Szobránc, Szlovákia
2015 A Kállósemjéni Kállay kúria szobrai, Kállay Miklós egész alakos bronzszobra, Kállay András broz mellszobra, Országzászló, koszorúzási emlékhely, kőcimerek
2016 Szent Márton szobor, Munkácsi Római Katolikus székesegyház udvara
2017 Málenkij robot emlékmű Munkács Gulácsy Lajos emlékpark
2020 Trianoni emlékmű Sátoraljaújhely, Magyar Kálvária

Köztéri alkotásaim megtalálhatók

Ukrajnában, Magyarországon, Ausztriában, Csehországban, Svédországban, Svájcban, Lengyelországban, Franciaországban, Japánban, Németországban, Braziliában, Szlovákiában.

Díjak

2000- Kárpátaljai Megyei Önkormányzat érme
2003- a Magyar Köztársasági éremrend Középkeresztje
2006– Kárpátáljai Képzőművészeti Nívódíj
2007- és 2009-2012-2016 a Kárpátaljai Boksai József és Erdélyi Béla Megyei Képzőművészeti díj
2009- Magyar Művészetért dij
2011- MS. Mester dij
2012- Csongrád Megye Művészeti dij
2012- Szerváciusz dij
2014- Tiszteletbeli székely
2018- Márton Áron díj
2019– Magyar örökség díj
2019– MMA nagydíja
2019– megbékélési és együttműködési díj

Önnálló kiállitásaim

1985 Munkács, Ungvár, Ukraina
1992 Budapest
1993 Ystad, Svédország
1995 Zalaegerszeg
1996 Hajdúszoboszló
2000 Makó
2010 Kijev Tripticon galéria
2012 Győr, Szeged megyei múzeum
2012 Klégelszberg Kúria Budapest
2015 Várnegyed galéria, Budapest
2016 Forrás galéria, Budapest
2016 Lembergi Ivano Franko Egyetem
2017 Csernovici megyei múzeum
2017 Beregszászi II. Rákóczi Ferenc főiskola
2018 Szerencs, Sátoraljaujhely, Budapest Duna palota, Kassa, Kijev
2019 Székelyudvarhely
2016-19 Po Pjaty-ötösével c, Műlenkij rorbotrol szóló grafikai vándorkiállitásomat négy országban több mint 30 helyszinen mutattam be

Mostantól nyilvánossá tesszük a számlát, melyre várjuk a kőszobor megvalósulásával egyetértők támogatását!

Bekerülési költsége 27 millió forint, mely nemcsak a szobor árát, de egyedileg faragott kőpadokat is tartalmaz a Megbékélés ligetébe. A szobor a talapzattal együtt 4 méter feletti magasságú lesz.

Kérjük az utalásnál a közlemény rovatban egyértelműen írják be, írjátok be, hogy hozzájárultok-e nevetek megjelenítéséhez az adománynál, ennek hiányában nem tesszük fel neveteket a személyiségi jog betartása miatt!

December hónap folyamán élesítjük az istvankoppany.hu honlapot, mely a Megbékélés ligete munkafolyamat végéig lesz aktív.

Az ötlet alapja az a köztudatban mélyen beágyazott érzés, melyet az ismert magyar múltban eredendő törésnek tartunk. Ez a Koppány-István konfliktus, melynek végső csatája fizikai síkon Veszprém körzetében zajlott. Nem ismerjük és pontosan soha nem is fogjuk ismerni a pontos tényeket. Nem sorolom fel, hányféle megközelítés létezik, politikai, vallási, eszmetörténeti síkon. A szimbolikus emlékmű elvonatkoztat a konkrétumoktól, se alá, se fölé nem akarja értékelni az eseményt, a konkrét megjelenítésnek az oka, hogy személyesebbé, megfoghatóbbá tegye és mélységében ábrázolja a magyar lelkiség kettősségének megbékélését.

Ők akkor és ott 997-ben a sóly-királyszentistváni csatatéren ellenfelek, voltak, de eltelt ezer esztendő és mi már látjuk mindkettőjükben a jót, a jóra törekvést. Mi, mai magyarok mindkettőjük örökösei vagyunk és a mi lelkünkben – e két fél egy igaz egésszé áll, állhat össze! KÉT EMBER EGY HAZA!

A liget benne a szobrokkal Veszprémben kerül felállításra, de mondanivalója kiterjed az egész Kárpát-medencére! Ezért szeretném, ha minél többen éreznék jelentőségét.

A Megbékélés ligete „tele van” szimbolikával. Ezredéves csatának, két rokonnak állít emléket, melynek csak az egyik tagját ismerjük igazán a másikról csak találgatunk. A magyarság lelkületének lenyomatát is szimbolizálja a szobor.

Olyan helyen lesz felállítva, mely István első püspökségének székhelye, olyan helyen, ahol értékes avarkori leleteket tártak fel (Avar utca) és olyan művész készíti, aki Kárpátalján, Munkácson él, kisebbségi létben. Keleten a Vereckei-hágón Ő alkotta az emlékművet, most itt nyugaton is farag egy olyan szobrot, mely a teljes magyarsághoz szól. Így hatvan körül már nem vagyok naiv, tudom, hogy ahány támogatója, legalább annyi ellenzője van és lesz az ötletemnek, de meggyőződésem, hogy legalább egy ilyen emlékműre szükség van! A várkapun a Hősök kapuján szerényen és megkopva áll egy emléktábla 1997 óta, melyet az ezeréves jubileumra a Szent György lovagrend állított. Tisztelet Nekik, de meggyőződésem, hogy ennek az eseménynek, ennek a korszaknak ennél több „jár”.

A marketing stratégia kidolgozására és „üzemeltetésére” felállítunk egy szakmai stábot. Ötletekből nincs hiány, csak meg kell találni a leginkább hatékony formákat. Számomra egy nagyon lényeges momentum, hogy a létrehozás során minden beérkező forint a szobor létrehozására fordítódjon. Ehhez csak hozzáadni lehet, elfecsérelni belőle bármi más célra nem!

Szeretnénk megmozgatni minden csatornát annak érdekében, hogy aki érdemesnek találja a megvalósuló mű szellemiségét az tudjon róla és lehetőségeihez mérten támogatni tudja. Kérünk benneteket Ti is Önök is segítsenek ebben.

Az istvankoppany.hu, mint törzsbázis a Honismereti Egyesület, illetve a szelesteyfamilia.hu honlapokon folyamatosan tájékozódhatnak, tájékozódhattok az aktuális eredményről és az adakozók nevéről.

Terveink szerint a szobor alapkövében elhelyezett időkapszulában digitális adathordozón, minden ehhez hozzájáruló adományozó neve szerepelni fog.

Azért választottuk ezt a formát, mert a tényleges közakarat megnyilvánulása, csak az önkéntes adományozás útján lehetséges. Ha ez megvalósul, akkor a plusz költségek fedezéshez, már pályázunk egyéb lehetőségekre is.

Szelestey P. Attila
ötletgazda és támogató

Egy kicsit megint tovább léptünk

Februárban megkaptam az engedélyt, hogy Veszprémben felállíthassam Szent István királyunk és Koppány somogyi herceg közös szobrát, mely egy ősi szakadás szimbolikus egyesítését akarja kifejezni. A megbékélés magyar és magyar között aktuálisabb, mint valaha. Aki a szobor előtt megáll, annak reményeim szerint elkell gondolkoznia azon, hogy egymás kölcsönös megalázása, lesajnálása, saját magunk lealacsonyítását hozza magával. Az elvégzett munka, az életkor, az ember tisztelete, pedig mindannyiunk emelését szolgálja!

Matl Péter szobrászművészúrtól július 17-én Szentbékállán kaptam a szobor második tervét, melyet szabadsága alatt itt készített, s az eredeti változatot, mely agyagból készült otthonában Munkácson, még 2017-ben.

Márciusi bejegyzésem óta eltelt 4 hónap. Elviekben lezajlott a járvány, de mégis velünk maradt a bizonytalansággal együtt. Veszprém városában felállítandó szobrokhoz a Veszprémi Művészeti Tanács belegyezése szükséges. Erre azért van szükség, hogy csak minőségi, művészi színvonalú alkotások kerüljenek a közterületre. Sajnos a februári meghallgatáson, csak fotó állt rendelkezésemre, ezért tolódott az engedélyeztetés. Maga az ötlet elfogadásra került, a helyszínről is megegyezés született, de a nyári szabadságolások miatt a Tanács legközelebb szeptemberben ülhet össze. Nagyon remélem, hogy ez hamarosan megtörténik, mert a pénz összegyűjtése, majd a szobor megalkotása nem pár hónapos időintervallum. Ahogyan előző bejegyzésemben írtam a gyűjtő számla él a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület alszámlájaként. Rengeteg helyről kaptam bíztatást és ígéretet, mihelyt elindul a gyűjtés, utalnak. Természetesen ez csak akkor történhet meg, ha konkrétumokkal tudok a nyilvánosság elé állni.

Amúgy a szoborról két vélemény áll fenn. Az egyik, melyet én is képviselek a művészúrral egyetemben a két alak felismerhető, de kissé sematizált ábrázolása, melyet a 2017-es terv (vörösagyagból) mutat. A másik vélemény a tisztán szimbolikus, ergo nonfiguratív változat. Látható az újabb (fehér) változaton, hogy Matl Péter nem tud, nem akar igazán változtatni, mert minimális a leegyszerűsítés az eredetihez képest. Ábrázolása István belső tusáját mutatja, imáját, melyet az általa járható útnak vélt nehézségekért, kényszerekért mond, s vére Koppány, aki nem hasonul meg és magán hordozza a múltat. Tulajdonképpen benne van a mai kor embere is, aki nem tud választani az alázat és a kitörő szabadságvágy között.

A liget benne a szobrokkal Veszprémbe kerülhet felállításra, de mondanivalója kiterjed az egész Kárpát-medencére! Ezért szeretném, ha minél többen éreznék jelentőségét és akár pár száz forinttal is támogatnák.

A megvalósulás összege tízmilliós nagyságrend. Amennyiben ez az összeg belátható időn belül (3 év) nem tud reálisan összegyűlni, akkor, egy szerényebb emlékmű kerül megvalósításra! Szeretnék megmozgatni minden csatornát annak érdekében, hogy aki érdemesnek találja a megvalósuló mű szellemiségét az tudjon róla és lehetőségeihez mérten támogatni tudja.

Megbékélés ligete

Milyen az élet?... Többek között kiszámíthatatlan. Március 6-án érkezett Munkácsról Matl Péter szobrászművész, hogy megtekintse a végleges helyszínt, mely közös megegyezés alapján az Avar utca végén az új körforgalom melletti tér. A szemerkélő eső ellenére nagy lelkesedéssel cseréltünk eszmét: a művész, Hert Viktória a Művészeti Tanács képviseletében és jómagam. A megtekintés után Viktória látott minket vendégül a Művészetek házában, ahol a délelőttöt együtt töltve veséztük a Megbékélés ligete megvalósulásának buktatóit és erényeit. Úgy éreztem: na tényleg elindultunk. Március 9-én átutaltam a 0. szilánkjegy árát a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület, „Megbékélés ligete” alszámlájára a Takarékbankba. A művész úr úgy ment el, hogy pár héten belül elkészíti a helyszínhez igazított tervet.

Nem telt el egy hét, robbant a vírus és minden megállt. Patientia vicit, mondták az öregek és tényleg a türelemnek győznie kell, legalábbis egyszer, mondom ezt már én. Öt éve próbálkozom, öt éve akarom, hogy legyen nyoma István és Koppány harcának és legyen nyoma a megbékélésnek, magyar és magyar között. Most ennek a megbékélésnek, összefogásnak látom biztató jeleit, melyet az elénk kerülő nehézségek okoznak és aktuálisan sokkal fontosabb dolgunk van e liget és szobor létrehozásánál, költségeik megteremtésénél. Mégsem érzem, hogy-e terv innentől fogva okafogyott, mert hiszem és tudom, túlleszünk a víruson, azt is tudom, hogy lesznek majd újabb nehézségek, mert az okok nem szűnnek meg a fertőzés elvonultával. A „Megbékélés ligete” mindig aktuális lesz és a konkrét eseményen, mely létrehozta a gondolatot túlmutat. Felkiáltó jel lehet és mementó nekünk mindnyájunknak, nem jól csináljuk, nem jó úton járunk a magunk békéjét, csak a többiekkel egyetemben tudjuk megteremteni.

Veszprém -Ják
2020. március 29.

Szelestey P. Attila

Valami elindult!

Több év hasztalan próbálkozás után megtörni látszik a jég. Az a város, mely a korházi 5 nap kivételével máig szülővárosom és lakhelyem az ötletem mellé állt. Február 10-én a Veszprémi Önkormányzat Művészeti Tanácsa egyhangúlag elfogadta tervem a „Megbékélés ligetét”. Az általam javasolt helyet nem, mert utólag belátva én is érzem annak szűkös voltát. Most keressük a végleges helyét az általam megálmodott emlékhelynek. Már beszéltem, Sóly, Királyszentistván és Szentkirályszabadja vezetőjével is, akik nem zárkóztak el az együttműködéstől. Most folyik a számlanyitás, melyet egy megyei szervezet fogad be az eddigiek szerint. A bevezető után olvashatják az általam benyújtott kérelem kivonatos változatát. Töretlen hittel bízom a megvalósulásban, illetve a több tízmilliós nagyságrendű bekerülési összeg összegyűjtésében. Úgy gondolom e liget szellemisége e két régi ellenfél több, mint 1020 esztendő utáni megbékélése megérdemli az utókor figyelmét tiszteletét, emlékezetét, ahogy mi mai magyarok is egymás megbecsülésének jóleső érzését! Reményeim szerint lesz annyi támogató, akik ezt az ügyet fontosnak tartják és lehetőségükhöz mérten anyagilag támogatják. A szobor klasszikusan kőből készül, ezért szilánkjegynek hívjuk a támogatói adományokat. Ki-ki lehetősége és a szellemiség ráható erejéhez mérten támogathatja a megvalósulást. Terveim szerint az interneten jegyezzük fel a támogatók nevét az összeggel, vagy anélkül, aki ehhez hozzájárul. Szeretném papírformátumban és memóriakártyán is e névsort elhelyezni a szobor alapzatában egy időkapszulában.

Én kétszer tettem fogadalmat ez ügyben. Először kisgyermek koromban a nagyapámnak, miszerint családunk történetét nem hagyom homályba veszni. Másodszor 50 évesen a jáki templomban, amikor a közösség nekem ítélt kitüntetését vehettem át, mely szerint amíg erőm engedi Ják, az „Árpád-kor” szellemiségét próbálom minden erőmmel tovább adni. Az igazi érték soha nem változik a korral, mert attól független, de egyre mélyebbre kell ásni, hogy megleljük.

A forráshoz akarsz eljutni? Akkor az árral szembe kell haladnod.

Fritz von Unzuh

Mihelyt élő lesz a számla, azonnal közzé teszem a végleges helyszín és a végleges szobor és látványterv meglétekor.

Veszprém -Ják
2020. február 17.

Szelestey P. Attila

Megbékélés ligete munkaterv

Évtizedes törekvésem, hogy a 997-ben térségünkben lezajlott harcoknak, mely hazánk további létére maradandó nyomot hagyott megemlékezzünk, nemcsak a szó szintjén, de alakot öltve is. E párharc emlékét őrzi Sóly-Királyszentistván-Szentkirályszabadja és Veszprém.

Az indíttatásról röviden: Nagyapám még gyermekkoromban megbízott családunk kutatásával, látva mély érdeklődésemet a múlt iránt. Felnőtt fejjel eleget téve kívánságának egy évtizedet foglalkoztam munka mellett e témával. Kutatásaimban eljutottam Kézai Simon krónikájáig az 1280-as évek elejére, melyben így fogalmaz: „Postmodum intrat de Wasurburc Comes Wecelinus; hic Kupan Ducemin Simigio interfecit. Iftius generatio de Iaki dicti funt. Ezután jött Wasserburgból Vecelin gróf, ki Kupán herceget Somogyban legyőzte. Tőle ered és származik a Jaák nemzetség.” Kit István ezért, Somogyban és Vasban Koppány és Vér Bulcsú földjén, kiterjedt birtokokkal jutalmaz. Családunk a Szelestey familia, pedig a Ják nemzetség egyik máig élő hajtása. Jákon már régóta próbálok szobrot állítani a két ellenfélnek, akik rokonságban közel, elképzeléseikben távol álltak egymástól, a miértre minden magyarázat helyett egy Somogyban népi emlékezet által fennmaradt véleményt írok le: „Lényegében mind a kettő egy abszolút böcsületes embör vót. Az egyik, mert lépést tartott a korral a másik meg azért vót böcsületes, mert tudott ragaszkodni a múltjához és abban látta a legszebbet a legjobbat. Lehet, hogy István jó vezér vót, jó király vót, de Koppány is igaz ember vót.

Ők akkor és ott ellenfelek, voltak, de eltelt ezer esztendő és mi már látjuk mindkettőjükben a jót, a jóra törekvést. Mi, mai magyarok mindkettőjük örökösei vagyunk és a mi lelkünkben – e két fél egy igaz egésszé áll, állhat össze! A muszájt meg kell lépni, de az értékeinket nem szabad feladni!

Szimbolikusan a kiegyezést, másszóval a megbékélést szeretném kifejezni magyar és magyar között, mely azóta is ma is és a jövőben is, ha leszünk, aktuális. El kell fogadnunk azt, hogy nemcsak egy út létezik és hogy kinek van, vagy lehet igaza sokszor többszáz esztendő múlva sem derül ki.

Elképzelésem egy 5/4-es méretű két alakos szobor Istvánról és Koppányról, melyhez két szobrászművész tervével rendelkezem. Őket venné körbe egy köralakú liget hat hársfa István, hat tölgyfa Koppány herceg emlékére. Félkörben tölgy a másik félkörben kissé eltolva a hársfák. / (Mellette lehet az esemény és az előzmények rövid leírása, magyar és angol nyelven, csak a szikár tényekre hagyatkozva. A következtetést hagyjuk a látogatóra!

Veszprém és térségének történelmi beágyazottságát a nemzeti összetartozást és egymás megbecsülésének fontosságát hivatott megjeleníteni a Megbékélés ligete, illetve a csata és résztvevői emlékére állított szobor!

Egy emlékmű helyszínének két alapvetése lehet. Vagy a konkrét esemény helyszínén, vagy ott, ahol a lehető legtöbben találkozhatnak vele. Mivel a Megbékélés ligete nemcsak egy eseményhez, hanem szimbolikus tartalomhoz is köthető a második verziót tartom helyesnek. (A pontos helyszínt nem is lehet megállapítani) Az emlékmű Veszprémben legyen és a lehetőségek szerinti legfrekventáltabb helyen.

Az emlékhely finanszírozását Veszprém-Sóly-Királyszentistván-Szentkirályszabadja összefogásából, illetve közadakozásból gondolom fedezni. Indításként én, Szelestey P. Attila nyitom a számlát a 0. szilánkjegy megvásárlásával, emellett felajánlom tevékeny részvételemet a szilánk jegyek értékesítésében (közadakozásban), ennek megszervezését és lebonyolítását vállalva.

Veszprémi lakosként, tisztelettel folyamodok Veszprém város önkormányzatához, elvi hozzájárulásért, az egyes számú szilánk jegy megvásárlásáért és a Megbékélés ligete helyszínének biztosításáért.

Természetesen a folyamat tényleges elindítása, az önkormányzat szakgrémiuma által elfogadott szoborterv megléte után lehetséges.

A terv támogatói:

Veszprém Megyei Honismereti Egyesület

Dr. Tölgyesi József főiskolai docens

Tisztelettel: Szelestey P. Attila
ötletgazda

Bővebb információ eddigi munkáimról a www.szelesteyfamilia.hu honlapon található

Veszprém -Ják
2019. november 22.