Kedves Tengerentúli Rokonaink!

Kupán-Koppány herceg és Vajk- Szent István király közös szobrának megvalósítási tervezete

A történet mélyére itt nem mennék bele, mert több ezer oldalra rúgna és itt most nem, ez a cél. Egy dolgot azonban le kell fektetnünk, még az átlag műveltségű magyar ember fejében is, akik csak a rockoperából ismerik konfliktusukat, egy dolog közismert, hogy az első, s talán eredendő törés a magyarság történelmében az Ő szembenállásuk, véleménykülönbségük, a jövőről. Elsődleges célja e közös szobor állításának ezt az eredendő törést, mely máig tart, magyar és magyar között, itt megpróbáljuk feloldani, legalábbis rálépni erre az útra. Természetesen egy szobortól nem fog megváltozni semmi, de ha egy picit is elgondolkoztat, már sokat nyerhetünk. Már az ötlet felvetésénél felmerült, hogy e két köztudottan szembenálló történelmi személy egymás melletti ábrázolása történelmietlen, éppen ezért erőltetett, nem hiteles. Nekünk sem célunk a kézfogásos, vagy más túlzott szívélyességet sugárzó beállítás. Mindezek mellett álláspontunk az, hogy a két személy egymás mellé állítása a magyar történelemben betöltött alapvető szerepükön túllépve, egy egész nép szimbolikus megbékélését, egymás értékeinek elismerését jelképezi. Végre fel kellene nőnünk arra a szintre, hogy a véleménykülönbségek megoldását ne a másik lealacsonyításában, hanem a magunk hitének emelésében lássuk. Ezáltal, ha igazunk van őt is emeljük, ha nincs, akkor legalább a jóra nem mondom azt, hogy rossz, csak azért, mert nem én mondtam! Számtalan oldalról vizsgáltuk a személyeket, mélyen beleástuk magunkat a témába. Kutatásaink alapján a két ember között, jelentősen kisebb és kevesebb a különbség, mint ami a köztudatban gyökerezik. Koppány nem egy varkocsos, vadbőrökben izzadó vadember, hiszen herceg, Istvánnak egészen közeli rokona, (legvalószínűbb, hogy első unokatestvére) hanem rangjához, családjához méltó, másképpen gondolkodó államférfi. Mindezek mellett a legfontosabb, hogy szimbolikájában érthető legyen a szobor, de épp a szimbolizmus miatt, se pro se kontra nem áll elsődleges helyen az ábrázolás teljes hitelessége, melyet semmilyen módon nem tudunk, nem lehet elérni a legjobb akarattal sem. Maga a két személy együttes ábrázolása adja a mondanivaló, egyetlen lényeges momentumát. Természetesen úgy, hogy felismerhetőek legyenek. Az itt leírtakkal azokat a vitákat szeretnénk megelőzni, amelyekre már megszokásból is számítunk.

Miért Jákon? Röviden azért, mert Kézai Simon krónikájában, a Gesta Hungarorumban ezt írja az 1280-as évek elején, s így fogalmaz: „Postmodum intrat de Wasurburc Comes Wecelinus; hic Kupan Ducemin Simigio interfecit. Iftius generatio de Iaki dicti funt. Ezután jött Wasserburgból Vecelin gróf, ki Kupán herceget Somogyban legyőzte. Tőle ered és származik a Jaák nemzetség.” Kit István ezért, Somogyban és Vasban Koppány és Vér Bulcsú földjén, kiterjedt birtokokkal jutalmaz. A jáki templom nemzetközileg ismert műemlékünk, története az itt leírtak alapján és építésének ideje kapcsán, szorosan kötődik az Árpád-házi királyok korához. A legismertebb Bánk bán filmet is itt forgatták. (1207-ben Ják nembeli Csépánt váltotta Bánk a Szlavón báni méltóságban. 1224-ben pedig a monostor és templom alapító Jáki „Nagy” Márton viselte e tisztet.) A szobor így kapcsolódik ezer szállal a helyszínhez. Egyedisége okán egy újabb turisztikai látványosság is, mely erősíti, illetve bővíti a templom és az apáti ház (múzeum) által nyújtott kínálatot. A templomot körülölelő sétányon, következő lépcsőben egy magyar történelmi tanösvényt tervezünk 1526-ig, kiemelten foglalkozva az Árpád-házi királyok korszakával, magyar-német és angol nyelven.

Öt szobrásszal vettük fel a kapcsolatot, megvalósítási vázlatot, illetve tervet és árajánlatot kérve.

Veszprém -Ják
2016. április 24.

Szelestey P. Attila
ötletgazda, szervező és támogató
a jáki templom szolgálója

Az 1020 esztendős jubileumra festett képem kettőjükről, mely az én véleményemet, mutatja be. Az 1020 esztendős jubileumra festett képem kettőjükről, mely az én véleményemet, mutatja be. A szobor megvalósítása erősen akadozik, Sajnos nem tudom közös nevezőre hozni a megosztottságot. Ennek a szobornak, ez lenne az értelme a miértje. Egyelőre mindenhonnan azt kapom, hogy mennyire megosztó. Van, akinek történelmileg, van, akinek vallásilag, van, akinek meg csak úgy. Az ember még mindig idealista, pedig lassan be kell látnom, ami ezer év alatt nem tudott változni az ezután sem fog.

Veszprém -Ják
2018. március 11.

Szelestey P. Attila
Múltmentő