Kedves Tengerentúli Rokonaink!

Boba

Bobához az alsószelestei Szelestey család, evangélikus ága kötődik, egészen máig. Pontosan nem tudjuk mikor lettek evangélikusok a Szelesteyek, de az dokumentálva van, hogy 1570-ben Szelestey Bernátné Dersiny/Berzsenyi Fruzsina asszony, evangélikus prédikátor előtt tett végrendeletet. Azt is tudjuk, hogy 1662-ben a rekatolizált Nádasdy Ferenc katonái ellenében védték Szelestén az evangélikus templomot. Fruzsina asszony unokájának Szelestey Ádámnak (1605-1608 vasi alispán) általunk nyolc gyermeke ismert. Legkisebb fiának, Andrásnak fia László a XVII. század végén Kisköcskre költözött Szelestéről, majd László dédunokája János költözött Bobára a XVIII. század végén. Pontosan nem tudjuk miért, de a legvalószínűbb, hogy az ellenreformáció miatt költöztek az evangélikus többségű vidékre. A másik két ág menetközben rekatolizált. Itt nem történt meg az, ami a népmesében a legkisebb fiúkkal szokás, mi szerint ők jönnek ki győztesen. Águnk ragaszkodott evangélikus hitéhez, de szelestei jószágait mind elvesztette és elszegényedett. Rokonságba kerültünk a Záborszkyakkal az ősi Bobay családhoz tartozó, Lórántffyakkal, Györffyekkel. Szelestey József feleségének Lórántffy Sárának édesanyja Döbrentey Zsuzsanna, kinek testvére Döbrentey Gábor az MTA első titkára volt. 1990-1998-ig Szelestey László volt a község polgármestere az Evangélikus templomért alapítvány elnöke.

Boba Község Önkormányzata | Polgármestere Somogyi Ákos
cím: 9542 Boba, Berzsenyi Dániel utca 1. | telefon: 95/439-001 | web: www.boba.hu