Kedves Tengerentúli Rokonaink!

1843 Veszprémi árendás levél

Alul is irottak, egy részrül én Medvenits Anna idősebb Szelestey Ferencz özvegye, más részrül én Szelestey Ferencz léptem Édes Anyámmal e következendő Ház árendás szerződésre. Én Medvenits Anna ki adtam itt Veszprém városában a vár alatt Lévő kissebbik Házamat, melybe két szoba vagyon az egész Konyhával és Komorával a felette lévő kissebbik és nagyobbik padlással és a mellette lévő Kertel, jövő1844. esztendei Szent György naptul 1846 Esztendei Szent György napig, vagy is két Esztendőre Esztendönként fizetendő hatvanöt azaz 65 váltó Forint Árendába Szelestey Ferencz fiamnak, oly feltétellel, hogy a járandó Árendát pontossan kifizesse, vagy is T. Káptalannál fenn lévő adósságom interesse fizetésére időnként fordítsa, úgy mindazon által, ha ezen Árendális idő alatt a Házot örök áron eladnám, fél Esztendő felmondásra, mely Szent György vagy Szent Mihály napra esék, ezen Contractus megszűnik és minden esetre a felmondás Kezdődhetik Jövő 1844 Esztendei Szent Mihály napkor. Veszprém November 29. 1843.

Medvenits Anna +

Én is Szelestey Ferencz a fellebbi Szerződés pontosan leendő

Megtartására, magamat le kötelezem Költ mind fellebb

Szelestey Ferencz

Én elöttem Klaiszner János előtt