Kedves Tengerentúli Rokonaink!

4. doboz 1700-1750

4. doboz 1700-1750

Az alábbi névmutató abc sorrendben sorolja fel a XIII. 35 Szelestey fond, 4. dobozának 429 darab levelében szereplő személyek, vagy családok nevét.

A névmutató után találhatóak a levelek digitalizált másolatai. Jó kutakodást, szerencsés kincskeresést kívánunk minden kedves érdeklődőnek. Reméljük, hogy picit hozzá tudunk tenni a kutatott család múltjának megismeréséhez, ha ez így van nem dolgoztunk hiába. A külön nem jelölt részek a szerző munkái, ha más is besegít a feldolgozásban azt külön feltüntetjük.

Névmutató

Adorján - Dugonics

 • Adorján György 190. 1728
 • Alapi uram 281. 1740
 • Amade Ádám 99. 1714
 • Amadé László báró 340. 1746
 • Ampespergel ? András 111. 1715
 • Ampespergel ? József 111. 1715
 • Ampespergel ? Tamás 111. 1715
 • Angelus Antolini 357. 1747
 • Antal Jakab Ják 152. 1724
 • Antal László 111. 1715 | 364. 1747
 • Antall Ferenc 364. 1747
 • Antony Carrara 357. 1747
 • Árnyék István 199. 1729
 • Árvai János ifjabbik 129. 1719
 • Asbót Andor Szeleste 37 éves 360. 1747
 • Asbót György Szeleste 323. 1744
 • Asbót István 170. 1726
 • Asbót János Szeleste 323. 1744 | 360. 1747
 • Asbót Mihály Szeleste 323. 1744
 • Asbót Mihály Szeleste 41 éves 360. 1747
 • Asbóth Ádám Szeleste 360. 1747
 • Asbóth György 360. 1747
 • Aspiránt Amádé generális úr 319. 1745
 • Avas Mihály Kerkáskápolna 331. 1745
 • Babocsay Ferenc 250. 1736
 • Bak Mihály 190. 1728
 • Baka Sándor 364. 1747
 • Bakos András 330. 1745
 • Baksa Ferenc 330. 1745
 • Bálint János Uraiújfalu 225. 1733
 • Balog Ferenc 111. 1715
 • Balogh Ádám főbíró 338. 1746
 • Balogh Ádám kemenesalji főszolgabíró
 • Balogh György fölsőszelestei 190. 1728
 • Balogh György Uraiújfalu 376. 1748
 • Balogh Imre 11. 1700
 • Balogh István 63. 1711 | 98. 1714
 • Balogh János 297. 1742
 • Barcza Ádám 242. 1735 | 265. 1737 | 382. 1748
 • Barcza Éva 224. 1733
 • Barcza György 225. 1733
 • Barcza István 378. 1748
 • Barcza János 111. 1715
 • Barcza Zsigmond 138. 1720 | 225. 1733 | 265. 1737
 • Barcza Zsigmond özvegye 242. 1735
 • Barczáné 232. 1734
 • Bárdics György 136. 1720
 • Bárdics János 136. 1720
 • Bárdics Pál 136. 1720
 • Bárdosy Zsigmond 396. 1748
 • Barichander Markó 190. 1728
 • Barilies Mátyás 283. 1740
 • Bariska Szalai István 303. 1743
 • Bartok Szabó Mihály 18. 1701
 • Bata György 330. 1745
 • Batthyány Ignác 111. 1715
 • Batthyány Lajos nádor 408. 1749
 • Belesics uram 271. 1738
 • Ben István Ják 152. 1724
 • Bene Fernc 271. 1738
 • Benn János 111. 1715
 • Benn Mihály 111. 1715
 • Benök Sámuel 131. 1720
 • Beny Pál 280. 1740
 • Berkes György falu bíró Kerkáskápolna 331. 1745
 • Berkes István Bajánháza 333. 1745
 • Berkes János esküdt Kerkáskápolna 331. 1745
 • Bernát György 111. 1715
 • Berta János 111. 1715
 • Bertha László 111. 1715
 • Béry János 351. 1747 | 361. 1747 | 364. 1747 | 373. 1747 | 417. 1750
 • Bessenyei János 141. 1720
 • Bessenyei László 141. 1720
 • Bezerédy György 71. 1711 | 83. 1712 | 102. 1713 | 103. 1713
 • Bezerédy Klára 118. 1718 | 178. 1727
 • Bezerédy Lajos 396. 1748
 • Biczó András Ölbő 269. 1738
 • Bindis Grácz X 87. 1713
 • Bíró János Davidháza 334. 1745
 • Bodó László 286. 1740
 • Bognár Mihály 410. 1749
 • Bogyai úr 50. 1709
 • Bokor János ispán 414. 1750
 • Borbély Miklós 410. 1749
 • Boros Ferenc 324. 1744 | 348. 1747
 • Boros György 297. 1742
 • Bottyán Pál 283. 1740
 • Bödey István 111. 1715
 • Bödey Péter 111. 1715
 • Bödey Zsigmond 200. 1729 | 301. 1743
 • Bödi Ferenc 111. 1715
 • Bölcsföldy Ferenc 364. 1747
 • Böröndi György 21. 1702 | 177. 1727
 • Böröndy Ferenc 166. 1725
 • Böröndy Ferenc ifjabbik 143. 1720
 • Bőrőndy János 21. 1702
 • Böröndy Mihály 190. 1728
 • Bötesföldey ? Ferenc 396. 1748
 • Brankovics Miklós 191. 1728
 • Bujáky György 82. 1712
 • Bus Imre 21. 1702
 • Büki Miklós Kapornak 334. 1745
 • Celestinus X Szentmártoni főapát 119. 1717
 • Czákly Mihály 336. 1746 | 379. 1748
 • Cziráki László dénesfalvai 116. 1717
 • Czirákiné 73. 1712 | 117. 1717
 • Czirákiné asszony 58. 1711
 • Cziráky família 84. 1712
 • Csakli István 41. 1707
 • Csáky Zsigmond Keresztszegi 55. 1709
 • Csányi Ferenc 402. 1748
 • Csapodi Erzsébet 111. 1715
 • Csapodi István Ják 250. 1736 | 350. 1747 | 365. 1747
 • Csapody István néhai Ják 372. 1747
 • Csapody Mária 250. 1736
 • Császár ? István Ják 291. 1741
 • Cse György Ják 152. 1724
 • Cse János Ják 152. 1724 | 364. 1747
 • Cseh Ádám Ják 351. 1747 | 373. 1747
 • Cseh György Ják 351. 1747
 • Cseh János néhai Ják 350. 1747
 • Cser György 126. 1719 | 129. 1719
 • Cser János Eölbei 38. 1705
 • Csernel György 235. 1735
 • Csernel Mária 21. 1702
 • Csernel Pál 190. 1728
 • Csernel Valentin 22. 1702
 • Csernell Ambrus 190. 1728
 • Csesregi György 38. 1705
 • Csesztreghi János 63. 1711
 • Csiba János Váti 38. 1705
 • Csizmadya Pál 190. 1728
 • Csizmazia János 382. 1748
 • Csorba Mátyás 280. 1740
 • Csóy Mihály esküdt 269. 1738
 • Csóy Pál 423. 1750
 • Csóy Sándor 196. 1729 | 423. 1750
 • Csutor János 280. 1740
 • Dancs István Nagy Ölbő 40 éves 263. 1737
 • Daniel István 136. 1720 | 181. 1727
 • Darás István 68. 1710 | 72. 1711
 • Daróczy Franciska 344. 1747
 • Daróczy János 208. 1731
 • Daróczy Zsófia 209. 1731
 • Deákovics István 396. 1748
 • Deli János prókátor 342. 1747
 • Dese Ferenc 111. 1715
 • Dese János 364. 1747
 • Dese Pál 364. 1747
 • Dessőffy Gábor hadnagy 417. 1750
 • Dezsőfi András 310. 1744
 • Diliser György 83. 1712
 • Doma Baltazár 68. 1710
 • Doma Dániel 68. 1710
 • Doma János 68. 1710
 • Doma János néhai 68. 1710
 • Doma József 68. 1710
 • Doma Jutka 68. 1710
 • Doma Marinka 68. 1710
 • Doma Péter 68. 1710
 • Doma Zsigmond 68. 1710
 • Dombi Mihály 283. 1740
 • Dömötör Gáspár 190. 1728
 • Dömötöry János 364. 1747
 • Draskovics Ádám trakostyáni 133. 1720 | 310. 1744 | 312. 1744 | 322. 1744
 • Draskovics Leopold 202. 1729 | 316. 1744
 • Drunsich Antal ? 402. 1748
 • Dubi János 280. 1740
 • Dugonics János 138. 1720

Ebergényi - Juhász

 • Ebergényi 99. 1714
 • Egerváry György néhai 390. 1748
 • Egerváry István 98. 1714
 • Egerváry Justina 98. 1714 | 145. 1721 | 204. 1730 | 218. 1732 | 235. 1735 | 242. 1735 | 248. 1735 | 265. 1737 | 274. 1739
 • Egerváry Justina néhai 345. 1745 | 389. 1748
 • Elek Ferenc 142. 1720
 • Elek János 99. 1714
 • Elek Péter 142. 1720
 • Elek Sándor 142. 1720
 • Enyedi András 52. 1709
 • Eölbey Ádám esküdt 256. 1736 | 269. 1738 | 310. 1744 | 351. 1747 | 361. 1747 | 364. 1747 | 373. 1747
 • Eölbey Ferenc 18. 1701
 • Eölbey Zsigmond 378. 1748
 • Eöőry Mihályné 68. 1710
 • Eőr György Kotormány 334. 1745
 • Erdődy család 368. 1747
 • Erdődy György monyorókereki 55. 1709
 • Erdődy Lajos 200. 1729 | 259. 1736
 • Erdődy László 396. 1748
 • Erdődy Leopold 111. 1715
 • Erdődy Pálffy Miklós 130. 1720
 • Erdődy Sándor 111. 1715
 • Erdődy úr Ják 350. 1747
 • Eredics György 269. 1738
 • Eredics István Nagy Ölbő 51 éves 263. 1737
 • Eredics János 269. 1738
 • Esterás Miklós galántai 257. 1736
 • Esterhás László 207. 1731
 • Esterházy Miklós 187. 1728
 • Esterházy Pál 55. 1709
 • Estreházy József 321. 1745
 • Eszterházy Ferenc 110. 1715
 • Eszterházy Mihály 110. 1715
 • Fabja János 33. 1703
 • Farkas Andrásné Szápári Judit 280. 1740
 • Farkas Antal hadnagy 321. 1745
 • Farkas Ferenc 13. 1701 | 366. 1747 | 373. 1747
 • Farkas György 280. 1740 | 410. 1749
 • Farkas János 225. 1733 | 280. 1740
 • Farkas Mihály 208. 1731 | 299. 1743
 • Farkas Mihályné Sütő Erzsébet 299. 1743
 • Farkas uram 16. 1701
 • Fazekas György Nagy Ölbő 31 éves 263. 1737
 • Fazekas Máté 280. 1740
 • Fejér István 111. 1715
 • Fejér Patakiné asszony 281. 1740
 • Fejérpatakyné Szápári Kata 280. 1740
 • Fejes György szentgyörgyi 190. 1728
 • Fekete Mihály 280. 1740
 • Festetics 200. 1729
 • Festetics generális úr 319. 1745
 • Festetics József tolnai 338. 1746 | 342. 1747 | 360. 1747
 • Fiáth Ádám 208 1731
 • Fiáth Barbara 208. 1731 | 250. 1736
 • Fiath Borbála 344. 1747 március 6.
 • Fiáth Ferenc 209. 1731 | 211. 1786
 • Fiáth János 211. 1786
 • Fiáth Zsófia 208. 1731
 • Filipovics János (Váti) 38. 1705
 • Firkovszky Márton 168. 1725
 • Fodor László 16. 1701
 • Foky Benedek 191. 1728
 • Foky János 115. 1716
 • Fördős András 21. 1702 | 45. 1708
 • Francsics Pál 417. 1750
 • Francsics Péter 214. 1731
 • Fribert Mihály 229. 1733
 • Fribert úr Szombathely 343. 1746
 • Furkó Jakab 151. 1724 | 235. 1735
 • Fülöp Ferenc 111. 1715
 • Fülöp György Ják 290. 1741
 • Fülöp István 111. 1715
 • Fülöp János 111. 1715
 • Fülöp Martin 111. 1715
 • Fülöp Mihály Ják 259. 1736 | 291. 1741 | 350. 1747 | 368. 1747 | 372. 1747 | 396. 1748
 • Gál György 364. 1747
 • Gál Miklós (váti) 38. 1705
 • Gáll György szolgabíró 265. 1737
 • Gazdag János 312. 1744
 • Gazdag Jánosné 342. 1747
 • Géchy János 225. 1733
 • Gergely Balázs Ják 152. 1724 | 369. 1747
 • Gergely Jakab Ják 373. 1747
 • Gergöl Balázs Ják 351. 1747
 • Gergöl Jakab Ják 351. 1747
 • Gerlesecziz ? György 299. 1743
 • Geszti György 35. 1704 | 39. 1706 | 97. 1714
 • Giczi Mihály Szentivánfa 376. 1748
 • Golubis ? György 21. 1702
 • Gombás Gábor 111. 1715
 • Gotthárd Mihály 126. 1719 | 129. 1719
 • Gömbös György 177. 1727
 • Gömbös János 21. 1702
 • Göncz X 77. 1712
 • Grabanics István 178. 1727
 • Grassalkovics Antal 396. 1748 | 402. 1748 | 405. 1748
 • Gubanócsi Éva 38. 1705
 • Gute ? Mihály eölbei 38. 1705
 • Gyeli Mátyás 200. 1729
 • Gyöngyössy Nagy Sára 247. 1735
 • György deák 99. 1714
 • Gyulay Ferenc marczélházi 168. 1725
 • Hajnal Pál Ják 372. 1747
 • Hanzer Ádám kapitány 275. 1740
 • Haranyi Gábor 305. 1744
 • Hazatius Anna Rosty Zsigmond özvegye 324. 1744
 • Hazátius István 126. 1719 | 129. 1719 | 141. 1720
 • Hazatius János 129. 1719
 • Hegedüs György 111. 1715
 • Hegedűs István árendás 218. 1732
 • Hégyi Mátyás 280. 1740
 • Hess Imre 129. 1719
 • Hetesi ? Ádám 303. 1743
 • Hevenyessy Antal 84. 1712
 • Hevenyessy Erezsébet kishevessi 84. 1712
 • Hevenyessy István 84. 1712
 • Hevenyessy János néhai 84. 1712
 • Hevenyessy Kata 84. 1712
 • Horvát György eölbei 38. 1705
 • Horvát Miklós eölbei 38. 1705
 • Horvát Pál Ják 152. 1724
 • Horváth Antal szgy. 167. 1725 | 204. 1730
 • Horváth Antal szgy. Néhai 338. 1746
 • Horváth Balás János 111. 1715
 • Horváth Bálint 190. 1728
 • Horváth Erzsébet 111. 1715
 • Horváth Erzsébet szgy. Néhai 338. 1746
 • Horváth Ferenc néhai 218. 1732
 • Horváth Ferenc szgy. 167. 1725 | 204. 1730 | 256. 1736 | 338. 1746 | 344. 1747 | 360. 1747
 • Horváth Gáspár Pósfa 323. 1744
 • Horváth György 111. 1715 | 298. 1742
 • Horváth Harangozó Ferenc 111. 1715
 • Horváth István 111. 1715 | 298. 1742
 • Horváth István jákfai 410. 1749
 • Horváth Jankó kocsis 143. 1721
 • Horváth János 111. 1715 | 283. 1740
 • Horváth János Muzsaj 375. 1748
 • Horváth János szgy. 167. 1725 | 204. 1730 | 338. 1746
 • Horváth József 216. 1731 | 240. 1735 | 244. 1735 | 406. 1749
 • Horváth József jákfai 376. 1748
 • Horváth József szentgyörgyi 42. 1707 | 43. 1708 | 59. 1711 | 62. 1711 | 65. 1710 | 69. 1711 | 79. 1712 | 81. 1712 | 108. 1715 | 174. 1726 | 203. 1730 | 204. 1730 | 256. 1736
 • Horváth László 111. 1715
 • Horváth László szgy. 167. 1725 | 204. 1730 | 338. 1746
 • Horváth Máté 280. 1740
 • Horváth Mátyás Uraiújfalu 376. 1748
 • Horváth Mihály 89. 1713 | 111. 1715 | 136. 1720 | 145. 1721 | 259. 1736 | 280. 1740 | 364. 1747
 • Horváth Péter 177. 1727 | 190. 1728
 • Horváth Péter Jákfalvai 21. 1702 | 22. 1702
 • Horváth Sándor 129. 1719
 • Horváth Takács György 351. 1747
 • Horváth Tamás 83. 1712
 • Horváth Zsiga 180. 1727
 • Horváth Zsigmond szentgyörgyi 47. 1708 | 65. 1710 | 87. 1713
 • Hőgyészy Ádám 306. 1744
 • Hőgyészy András 306. 1744
 • Högyészy Ferenc 267. 1737 | 306. 1744
 • Hutner Mihály 111. 1715
 • Hydasy György 126. 1719 | 129. 1719
 • I. József 54. 1709 | 55. 1709
 • Ignácz Mihály 211. 1786
 • Iház János Szentivánfa 329. 1745
 • Ihes Mihály 280. 1740
 • III. Károly 250. 1736
 • Illés ? István 129. 1719
 • Illés György 211. 1786
 • Illésházy Miklós 55. 1709
 • Illy ? István 126. 1719
 • Imre György Senyeháza 334. 1745
 • Ingh János 378. 1748
 • Jakab László 297. 1742
 • Jánoska Mihály Bajánháza 333. 1745
 • Jansó Ádám eölbei 38. 1705
 • Jelencsis Mikós 123. 1718 | 125. 1719
 • Jenese István Kotormány 334. 1745
 • Juhász György Szentivánfa 376. 1748

Kaczor - Őry

 • Kaczor János esküdt Kerkáskápolna 331. 1745
 • Kajtár István 297. 1742
 • Kakhi Mária 218. 1732
 • Kalamár György esküdt 334. 1745
 • Káldy família 338. 1746
 • Káldy Zsigmond 95. 1713 | 136. 1720
 • Káldy Zsigmondné 13. 1701
 • Kállovics István agilis 143. 1721
 • Kámán György Ják 111. 1715 | 152. 1724
 • Kámán István 396. 1748
 • Kámán Márton Ják 350. 1747 | 396. 1748
 • Kámán Péter Ják 152. 1724 | 365. 1747
 • Kámány István 364. 1747
 • Kanizsay Pál 263. 1737
 • Kapornaki György 334. 1745
 • Karcsay uram 281. 1740
 • Károlyi generális úr 320. 1745
 • Katona János Váti 38 . 1705
 • Kecskés László 410. 1749
 • Kelemen István 310. 1744 | 333. 1745 | 361. 1747
 • Keller Ádám 168. 1725
 • Kemény András keményegerszegi alszolgabíró 240. 1735 | 303. 1743 | 406. 1749 | 421. 1750
 • Kemény János esküdt 166. 1725 | 135. 1720
 • Keresztúry István 423. 1750
 • Kerkapoly Ádám 348. 1747
 • Kethely János (Váti) 38. 1705
 • Király György 83. 1712
 • Király István 111. 1715
 • Király János 111. 1715
 • Kis György 190. 1728
 • Kis István 84. 1712
 • Kis Nagy Máté 280. 1740
 • Kis Pál váti 38. 1705
 • Kisfaludy Anna 224. 1733
 • Kisfaludy Boldizsár 44. 1708
 • Kisfaludy Ilona Barcza Zsigmond özvegye 235. 1735 | 265. 1737
 • Kisfaludy László öreg 178. 1727 | 199. 1729
 • Kiss Ferenc 111. 1715
 • Kláris Péterné 280. 1740
 • Koczián János Bajánháza 333. 1745
 • Koháry István csábrági 186. 1728
 • Koller Antal 422. 1750
 • Kolonich János Muzsaj 375. 1748
 • Koltay Bálint 335. 1746
 • Kondor János Szeleste 44 éves 360. 1747
 • Kondor János Szeleste 60 éves 263. 1737
 • Kontor György 111. 1715
 • Kopperger György 396. 1748
 • Koroknay Nagybajom 148. 1723
 • Koroknay György 364. 1747
 • Koroknay Mihály Ják 290. 1741
 • Koroknay Péter Ják 291. 1741
 • Koroknyay Gergely 241. 1735
 • Kotaj István 33. 1703
 • Kovács Ádám 211. 1786
 • Kovács Ferenc 41. 1707
 • Kovács István 89. 1713 | 178. 1727
 • Kovács István Ölbő 269. 1738
 • Kovács István agilis 364. 1747
 • Kovács János 111. 1715
 • Kovács Mihály 45. 1708 | 280. 1740
 • Kovács Miklós 280. 1740
 • Kovács Péter 280. 1740
 • Kovács Zsigmond 333. 1745
 • Kováts István 33. 1703
 • Kováts Jakap 33. 1703
 • Könczöl Anna 235. 1734 | 240. 1735 | 244. 1735
 • Könczöl István 21. 1702
 • Könye Ferenc Kotormány 334. 1745
 • Könye György falu bíró Kapornak 334. 1745
 • Könye János Kotormány 334. 1745
 • Körösztös Péter 280. 1740
 • Krizsa Ferenc Kerkáskápolna 331. 1745
 • Krizsa György Kerkáskápolna 331. 1745
 • Kubiczky György Őlbő 272. 1738 | 269. 1738
 • Kulcsár Ferenc 297. 1742
 • Kutasy János 129. 1719
 • Landor Péter 107. 1715
 • Lapaji András Ják 152. 1724
 • Lappay András 366. 1747
 • Leányi Mária 305. 1744
 • Legenics Márton 178. 1727
 • Lendvai Balázsné Szilvágyi Anna 303. 1743
 • Lendvai Gábor 303. 1743
 • Lendvai Julianna 142. 1720
 • Lendvai László Pósfa 303. 1743 | 323. 1744
 • Lendvai Mancza 303. 1743
 • Lendvai Zsuzsanna 303. 1743
 • Lendvaj János Váti 38. 1705
 • Lendvay Magdolna 337. 1746
 • Lengyel Ferenc 380. 1748
 • Lengyel Zsigmond 281. 1740
 • Limp ? Mária Kubiczkyné 269. 1738
 • Livcsis ? György Váti 38. 1705
 • Lóránth János 111. 1715 | 364. 1747 | 396. 1748
 • Lóránth József 111. 1715
 • Lóránth Mihály 111. 1715
 • Lóránth Pál 111. 1715
 • Lóránth Sándor 111. 1715
 • Lőrinc Ferenc 378. 1748
 • Lörinc István 41. 1707
 • Lukács György Kapornak 334. 1745
 • Lukonics Lázár 298. 1742
 • Lupus Imre 111. 1715
 • Madarász Imre 143. 1721
 • Madarász Éva 25. 1702 | 30. 1702 | 47. 1708 | 102. 1713
 • Madarász Éva néhai 218. 1732 | 390. 1748
 • Madarász Éva, Káldy Zsigmond özvegye 16. 1701
 • Madarász Imre 23. 1702 | 32. 1703 | 73. 1712
 • Madarász László 20. 1702
 • Madarász Tamás 58. 1711
 • Májor Ottlik 322. 1745
 • Málik Antal 302. 1743
 • Malik Ferenc 58. 1711 | 101. 1714 | 92. 1713
 • Marczaltőy Miklós 190. 1728
 • Márffy József 235. 1735 | 244. 1735 | 251. 1736 | 267. 1737 | 329. 1745 | 376. 1748
 • Márffy Sándor néhai 178. 1727
 • Márfi József 118. 1718
 • Mária Terézia 402. 1748 | 408. 1749
 • Marko Mihály Kerkáskápolna 331. 1745
 • Márkus Tamás 280. 1740
 • Matik Ferenc 70. 1711
 • Meskó Ádám fülesi és galosházi 61. 1711 | 65. 1710 | 84. 1712
 • Mester Kovács János 257. 1736
 • Mesterházi Nagy Sándor 239. 1735
 • Mesterházy Bernát 426. 1750
 • Mesterházy István 45. 1708 | 423. 1750
 • Mesterházy Nagy István 118. 1718
 • Mesterházy Nagy Pál 166. 1725 | 202. 1729 | 224. 1733 | 225. 1733 | 239. 1735 | 244. 1735 | 329. 1745 | 406. 1749
 • Mesterházy Nagy Sándor 143. 1721 | 202. 1729 | 228. 1733 | 235. 1735 | 244. 1735
 • Mesterházy Pálné 68. 1710
 • Mesterházsy Nagy István 244. 1735
 • Meszes György 111. 1715
 • Meszes István 111. 1715
 • Meszes István öreg 111. 1715
 • Meszes Pál 111. 1715
 • Meszes Péter Ják 241. 1735 | 290. 1741
 • Mihalik Ferenc 75. 1712
 • Mihályka György Szaknyér 332. 1745
 • Miklóssy János 110. 1715
 • Milkovics János 283. 1740
 • Milota ? Mihály 136. 1720
 • Mogyorossy György 378. 1748
 • Mogyorossy János 235. 1735
 • Mogyorosy Anna, Vitnyédy Pál özvegye 17. 1701
 • Mogyorósy Ferenc 348. 1747
 • Mogyorosy István 227. 1733
 • Molnár Ádám 136. 1720
 • Molnár György 190. 1728
 • Molnár István 21. 1702
 • Molnár János 136. 1720
 • Molnár Mihály 190. 1728
 • Molnár Zsigmond 45. 1708
 • Nádasdy 133. 1720
 • Nádasdy Tamás 38. 1705
 • Nagy András 190. 1728
 • Nagy András néhai Ják 350. 1747 | 372. 1747
 • Nagy Bálint 280. 1740
 • Nagy Benedek 191. 1728
 • Nagy Ferenc 111. 1715
 • Nagy Gergel Ják 152. 1724
 • Nagy György 129. 1719
 • Nagy György öreg 111. 1715
 • Nagy János és József 348. 1747
 • Nagy József Ják 301. 1743 | 351. 1747
 • Nagy József 111. 1715 | 365. 1747 | 396. 1748
 • Nagy Márton és János ; András unokái Ják 372. 1747
 • Nagy Márton és János Ják 350. 1747
 • Nagy Márton Szeleste 342. 1747
 • Nagy Mihály 99. 1714 | 111. 1715 | 225. 1733
 • Nagy Mihály Ják 152. 1724 | 351. 1747
 • Nagy Pál 224. 1733 | 225. 1733 | 378. 1748
 • Nagy Pál fölsőbüki 45. 1708
 • Náray János 297. 1742
 • Náray Judit 111. 1715
 • Náray Mihály 364. 1747
 • Náray Péter alszolg. 152. 1724
 • Német András (váti) 38. 1705
 • Német Fülöp 397. 1748
 • Német György 181. 1727 | 271. 1738
 • Német István 280. 1740
 • Német István falu bírája Davidháza 334. 1745
 • Német János eölbei 38. 1705
 • Német János 99. 1714 | 226. 1733
 • Német Katona György 111. 1715
 • Német Lóránt 111. 1715
 • Német Márton (Váti) 38. 1705
 • Német Mihály (eölbei) 38. 1705
 • Németh Antal 111. 1715
 • Németh Fülöp Ják 373. 1747
 • Németh György 111. 1715 | 280. 1740
 • Németh István 111. 1715
 • Németh János és György Vámoscsalád 336. 1746
 • Németh Katalin 111. 1715
 • Németh Mihály 280. 1740
 • Németh Pál 235. 1735
 • Niczky Dániel főszolgabíró 264. 1737
 • Niczky Ferenc 18. 1701 | 135. 1720
 • Niczky György 310. 1744 | 312. 1744 | 322. 1744 | 352. 1747 október 11.
 • Niczky János főszolgabíró 337. 1746 | 358. 1747
 • Niczky Lázár soproni alisp. 314. 1744
 • Nimet György 257. 1736
 • Nimet Ilona 86. 1712
 • Nimeth György soproni esküdt 298. 1742
 • Nitray János 106. 1715
 • Novák Mihály 99. 1714
 • Novák Péter 177. 1727
 • Novák Szabó István 21. 1702
 • Novák Szabó János 21. 1702
 • Odor Ferenc 177. 1727
 • Odor Márton 190. 1728
 • Oláh György 83. 1712
 • Oláh Péter 83. 1712
 • Orbán János Kerkáskápolna 331. 1745
 • Orosz Ignác 396. 1748
 • Orosz Pál balázsfalvi 111. 1715 | 191. 1728
 • Ostffy Mihály 68. 1710 | 116. 1717
 • Ostffy Miklós 138. 1720
 • Ölbey Ádám 235. 1735
 • Ölbey János 288. 1741
 • Ölbey Tamás 181. 1727 | 190. 1728
 • Őry Mihály 21. 1702
 • Őry Mihályné 72. 1711

Páhi - Szűcs

 • Páhi Miklós Kerkáskápolna 331. 1745
 • Palásthy Boldizsár néhai 239. 1735
 • Palásty Ádám 140. 1720
 • Palásty Boldizsár 104. 1714 | 138. 1720 | 140. 1720 | 151. 1724 | 235. 1734 | 244. 1735
 • Palásty Boldizsárné 232. 1734
 • Palásty Éva 225. 1733
 • Palásty Gáspár 135. 1720
 • Palásty István 140. 1720 | 151. 1724
 • Palásty József 406. 1749
 • Palásty Judit 240. 1735 | 244. 1735
 • Palásty Justina 335. 1746
 • Palásty Katalin felsőpalásti 240. 1735 | 244. 1735
 • Palásty László 199. 1729
 • Palásty Mária 145. 1721
 • Palásty Mihály felsőpalásti 41. 1707 | 143. 1721 | 166. 1725 | 225. 1733 | 228. 1733 | 248. 1735
 • Palásty Pál 140. 1720
 • Palásty Péter 190. 1728
 • Palásty Zsigmond 335. 1745
 • Paldauff Antal 129. 1719
 • Pálffy János 183. 1728
 • Pallos ? István (Váti) 38. 1705
 • Palotai Ferenc 224. 1733 | 248. 1735
 • Panda Mihály zsellér 280. 1740
 • Papp György 111. 1715 | 118. 1718
 • Pásztori Zsigmond soproni szolgabíró 139. 1720
 • Pásztory László soproni főszolgabíró 316. 1744
 • Pataki Miklós 190. 1728
 • Pauker Ferenc Szombathely 343. 1746
 • Pavakis György 83. 1712
 • Pédery ? Sándor 333. 1745
 • Pelz ? Georgius 27. 1702 | 29. 1703
 • Pereszteghi Pál 136. 1720
 • Perneszi István Ják 351. 1747
 • Perneszi urak Ják 350. 1747
 • Perneszy Anna Júlia 250. 1736
 • Perneszy István 250. 1736 | 369. 1747
 • Perneszy János esküdt 143. 1721 | 250. 1736
 • Perneszy János néhai 108. 1715
 • Perneszy Zsigmond 250. 1736
 • Petrák János 324. 1744
 • Petrok ? Ferenc 139. 1720
 • Petrok ? János sopron 139. 1720
 • Philöp János 99. 1714
 • Plubius ? György 21. 1702
 • Polányi László 178. 1727
 • Polányi Pál 340. 1746
 • Polányi Sándor 131. 1720
 • Pongrácz István 334. 1745
 • Prisznyák György 198. 1729
 • Prisznyák Mihály 198. 1729
 • Pruszer Ferenc 307. 1744
 • Publer Mihály Nagy Őlbő 48 éves 263. 1737
 • Puklár András (Ölbő) 269. 1738
 • Pulay Antal 345. 1747
 • Pulay Ferenc néhai 345. 1747
 • Pulay Rozália és Antal 376. 1748
 • Pulay Rozália Rosty Jánosné 345. 1747
 • Pulyay Ferenc 216. 1731
 • Rácz György 235. 1735
 • Rácz Péter 378. 1748
 • Ramocsaházy Bernát 121. 1717
 • Rapos ? János 143. 1721
 • Rátt Lőrinc vasi esküdt 299. 1743 | 348. 1747
 • Recsek István 364. 1747 | 396. 1748
 • Recsek mk. Csertán Ják 152. 1724
 • Recseli István 111. 1715
 • Recseli János 111. 1715
 • Rétthi Mihály 111. 1715
 • Ribanóczy Zsigmond 38. 1705
 • Róbert Szentgotthárdi apát 326. 1744
 • Robner ? Leoplod 16. 1701
 • Roka János Senyeháza 334. 1745
 • Rosta György 67. 1710
 • Rosty Anna 229. 1733 | 397. 1748
 • Rosty Ferenc Ják 111. 1715 | 290. 1741 | 301. 1743 | 351. 1747 | 365. 1747 | 397. 1748
 • Rosty István 225. 1733 | 348. 1747
 • Rosty János 345. 1747 | 391. 1748 | 396. 1748 | 419. 1750
 • Rosty kapitány 321. 1745
 • Rosty László 203. 1730 | 250. 1736 | 351. 1747 | 368. 1747
 • Rosty úr 259. 1736
 • Rosty Zsigmond Szombathelyi főbíró 56. 1709 | 129. 1719 | 142. 1720 | 173. 1726 | 229. 1733
 • Rosty Zsigmondné 307. 1744
 • Sághi György 15. 1701
 • Sághi István alszolgabíró 104. 1714 | 131. 1720 | 143. 1721 | 146. 1721 | 151. 1724 | 167. 1725 | 203. 1730 | 228. 1733 | 232. 1734 | 233. 1734 | 235. 1735 | 237. 1735 | 338. 1746 | 242. 1735 | 265. 1737
 • Ságy Mihály 410. 1749
 • Salamon András 99. 1714
 • Salamon István 86. 1712
 • Salamon vagy Lapodi András Ják 350. 1747
 • Sall Ferenc 345. 1747
 • Sallér István jakabházi 247. 1735
 • Saly György 111. 1715
 • Saly István 111. 1715 | 410. 1749
 • Sally János 364. 1747
 • Salyné Szelestey Anna Rozália 318. 1745
 • Sándor Ferenc 68. 1710
 • Sándor Péter 131. 1720
 • Sárffi Meszes Ferenc 111. 1715
 • Sárközy János Nagybajom 148. 1723
 • Sarlay Pál kőszegi kalmár 400. 1748
 • Schilson János 154. 1724
 • Sebeházi Ambrus 190. 1728
 • Sebeházy Baltazár 190. 1728
 • Shót József 420. 1750
 • Siboldi Justina 305. 1744
 • Siboldi Sándor néhai 305. 1744
 • Siboldy László 305. 1744
 • Sibrik Erzsébet 140. 1720
 • Sibrik Ferenc szarvaskendi 136. 1720 | 149. 1724 | 176. 1726 | 178. 1727 | 181. 1727 | 198. 1729 | 200. 1729 | 214. 1731
 • Sibrik Pál 230. 1733 | 275. 1740
 • Siffer János 412. 1750
 • Sigray József alispán 62. 1711 | 68. 1710 | 72. 1711 | 81. 1712 | 116. 1717
 • Simaházy István 305. 1744
 • Simon János 116. 1717
 • Simon Jánosné 68. 1710
 • Simon Péter Ják 291. 1741
 • Simony János 364. 1747
 • Snéff ? Mátyás tisztartó 257. 1736
 • Sogonyi Selyem Mihály 111. 1715
 • Sohár István Senyeháza 334. 1745
 • Somogyi Ádám 44. 1708
 • Somogyi Ferenc 55. 1709 | 168. 1725
 • Somogyi István 111. 1715
 • Somogyi Pálné 281. 1740
 • Spissich Boldizsár alispán 346. 1747 | 358. 1747 | 398. 1748 | 405. 1748
 • Stehenics János 283. 1740
 • Stojber Ferenc 410. 1749
 • Strobl Erzsébet 305. 1744
 • Strobl József 305. 1744
 • Sütő János 299. 1743
 • Svastics János 111. 1715
 • Szabó Balázs 19. 1701
 • Szabó Balázs Szentivánfa 376. 1748
 • Szabó Ferenc 111. 1715
 • Szabó György 84. 1712 | 111. 1715
 • Szabó Imre 111. 1715 | 410. 1749
 • Szabó István 111. 1715 | 225. 1733
 • Szabó János 67. 1710 | 99. 1714 | 111. 1715 | 364. 1747
 • Szabó Márton Szentivánfa 195. 1729 | 376. 1748
 • Szabó Mátyás 99. 1714 | 145. 1721
 • Szabó Mihály 45. 1708 | 111. 1715 | 364. 1747
 • Szabó Pál 111. 1715
 • Szabó Péter 211. 1786
 • Szakál György Senyeháza 334. 1745
 • Szakonyi Jankó 345. 1747
 • Szalai Jakabné 271. 1738
 • Szalai Mihály 280. 1740
 • Szalmási István 280. 1740
 • Szápári András néhai 279. 1740
 • Szápári Judit 279. 1740
 • Szápári Kata 279. 1740
 • Szápári Miklós 279. 1740
 • Szápári Péter 279. 1740
 • Szapáry Miklós néhai 247. 1735
 • Szarka György lukafalvi 112. 1715
 • Szarka István szarkaházi szolgabíró 140. 1720 | 156. 1724 | 200. 1729
 • Széchényi György 1. 1700 | 7. 1700 | 17. 1701 | 37. 1705 | 171. 1725 | 271. 1738
 • Szechenyi Ilona 6. 1700 | 10. 1700 | 13. 1701 | 26. 1702 | 30. 1702
 • Szecsődy György 211. 1786
 • Szegedy Antal mezőszegedi 337. 1746
 • Szegedy Borbála mezőszegedi 62. 1711 | 108. 1715 | 124. 1718 | 157. 1724 | 170. 1726 | 203. 1730
 • Szegedy Ferenc 306. 1744
 • Szegedy László 200. 1729
 • Szegedy Zsuzsanna mezőszegedi 136. 1720 | 176. 1727 | 181. 1727 | 198. 1729 | 200. 1729 | 214. 1731 | 230. 1733 | 275. 1740
 • Szekér János 33. 1703.
 • Szekeres Gáspár 190. 1728
 • Szeles János 89. 1713
 • Széles Mihály és Ferenc 364. 1747
 • Szelestey András 108. 1715 | 190. 1728 | 360. 1747
 • Szelestey Annicza 417. 1750
 • Szelestey Boldizsár vasi alispán 81. 1712 | 156. 1724 | 167. 1725 | 183. 1728 | 194. 1729 | 196. 1729 | 202. 1729 | 203. 1730 | 204. 1730 | 205. 1730 | 207. 1731 | 217. 1731 | 220. 1732 | 223. 1732 | 224. 1733 | 225. 1733 | 232. 1733 | 233. 1734 | 234. 1734 | 239. 1735 | 241. 1735 | 244. 1735 | 247. 1735 | 248. 1735 | 256. 1736 | 257. 1736 | 262. 1737 | 269. 1738 | 272. 1738 | 274. 1739 | 288. 1741 | 290. 1741 | 298. 1742 | 299. 1743 | 303. 1743 | 305. 1744 | 310. 1744 | 314. 1744 | 316. 1744 | 317. 1744 | 322. 1744 | 322. 1745 február 24. | 335. 1746 | 337. 1746 | 338. 1746 | 340. 1746 | 342. 1747 | 344. 1747 március 6. | 345. 1747 | 346. 1747. június 10. | 348. 1747 | 358. 1747 | 360. 1747 | 375. 1748
 • Szelestey Boldizsárné 378. 1748
 • Szelestey Erzsébet néhai 376. 1748 | 389. 1748
 • Szelestey György Nagybajom 130. 1720 | 148. 1723 | 188. 1728 | 190. 1728 | 194. 1729 | 360. 1747
 • Szelestey György néhai 156. 1724 | 404. 1748
 • Szelestey György, Sándor, Péter és András 429. 1750
 • Szelestey II. Ádám 1. 1700 | 4. 1700 | 7. 1700 | 9. 1700 | 11. 1700 | 12. 1701 | 13. 1701 | 17. 1701 | 18. 1701 | 19. 1701 | 20. 1702 | 23. 1702 | 27. 1702 | 32. 1703 | 33. 1703 | 35. 1704 | 36. 1704 | 37. 1705 | 38. 1705 | 39. 1706 | 42. 1707 | 43. 1708 | 44. 1708 | 46. 1708 | 48. 1708 | 50. 1709 | 60. 1711 | 61. 1711 | 62. 1711 | 66. 1710 | 67. 1710 | 68. 1710 | 70. 1711 | 71. 1711 | 72. 1711 | 73. 1712 | 75. 1712 | 77. 1712 | 78. 1712 | 79. 1712 | 81. 1712 | 87. 1713 | 97. 1714 | 98. 1714 | 102. 1713 | 104. 1714 | 105. 1715 | 106. 1715 | 108. 1715 | 114. 1715 | 115. 1716 | 124. 1718 | 135. 1720 | 138. 1720 | 139. 1720 | 140. 1720 | 143. 1721 | 145. 1721 | 146. 1721 | 148. 1723 | 154. 1724 | 166. 1725 | 167. 1725 | 168. 1725 | 174. 1726 | 180. 1727 | 186. 1728 | 195. 1729 | 360. 1747
 • Szelestey II. Ádám néhai 203. 1730 | 218. 1732 | 256. 1736 | 345. 1745
 • Szelestey II. Ádámné Egerváry Justina 225. 1733
 • Szelestey István 190. 1728 | 402. 1748 | 413. 1750
 • Szelestey János 49. 1709 | 111. 1715 | 360. 1747
 • Szelestey József 81. 1712 | 167. 725 | 193. 1729
 • Szelestey Justina 54. 1709
 • Szelestey Katalin néhai 345. 1747
 • Szelestey Péter 360. 1747
 • Szelestey Rozália 234. 1734 | 274. 1739
 • Szelestey Rozália Sall Ferencné 345. 1747
 • Szelestey Sándor 53. 1709 | 189. 1728 | 360. 1747
 • Szent Gotthárdy Pál 286. 1740
 • Szentiványi ? János 110. 1715
 • Szép familia 248. 1735
 • Szép György 364. 1747
 • Szép István esküdt 334. 1745
 • Szép Miklós falu bíró 334. 1745
 • Szerdahelyi Kovács X 133. 1720
 • Szerkerin ? Katalin 111. 1715
 • Szigeti ? Pál 33. 1703
 • Szigeti Istók 271. 1738
 • Szigeti István Muzsaj 218. 1732
 • Szigeti Péter 218. 1732 | 271. 1738
 • Szigti ? János 33. 1703
 • Szigti ? Pál 33. 1703
 • Szigti ? Péter 33. 1703
 • Szikra Máté zsellér 280. 1740
 • Szilvágyi György alsószilvágyi Vas vármegye esküdtje 63. 1711
 • Szilvágyi Anna 303. 1743
 • Szilvásiné 280. 1740
 • Szily Márton 410. 1749
 • Szily Sándor 154. 1724
 • Szily Sándor tisztartó 155. 1723
 • Szluha Ferenc ikladi báró 168. 1725
 • Szluha István 46. 1708
 • Szlute János 168. 1725
 • Szlute Pál 168. 1725
 • Szobotin János öregbik 143. 1721
 • Szobotin Zsigmond főszolg. 178. 1727
 • Szokony Bálint Kotormány 334. 1745
 • Szombat Terézia Tánczos Györgyné 421. 1750
 • Szombatheli Ferenc 129. 1719
 • Szomoru Mihály 129. 1719
 • Szőllősy Mátyás 19. 1701
 • Szűcs Mihály 280. 1740

Takács - Zoborin

 • Takács Ádám 382. 1748
 • Takács Frigyes 297. 1742
 • Takács György 61 éves Szeleste 360. 1747
 • Takács György 99. 1714
 • Takács György Bakofay ispán 322. 1744
 • Takács György Szeleste 47 éves 263. 1737
 • Takács György Szentivánfa 376. 1748
 • Takács István 99. 1714 | 111. 1715
 • Takács János 202. 1729 | 211. 1786
 • Takács János muzsai árendás 316. 1744
 • Takács Pál 111. 1715
 • Tallián József vizeki 408. 1749
 • Tallián Ádám vizeki alispán 68. 1710 | 72. 1711 | 106. 1715 | 108. 1715 | 114. 1715 | 127. 1719 | 138. 1720 | 140. 1720 | 143. 1721 | 177. 1727 | 208. 1731 | 209. 1731 | 250. 1736 | 368. 1747
 • Tallián Ádám néhai 419. 1750
 • Tallián Borbála 241. 1735
 • Tallián Gábor 49. 1709
 • Tallián Gabriella 251. 1736
 • Tallián György 250. 1736
 • Tallián János 246. 1735
 • Tallián Mária Szelestey Boldizsárné 244. 1735 | 248. 1735 | 251. 1736 | 344. 1747 | 375. 1748 | 389. 1748 | 391. 1748 | 407. 1749 | 412. 1750 február 20. | 426. 1750
 • Tallián Pál 7. 1700
 • Tallián Rábakovácsi 416. 1750
 • Tallián úr 42. 1707
 • Tallián úr Ják 350. 1747
 • Tánczos György 224. 1733 | 336. 1746 | 421. 1750
 • Tánczos István 41. 1707 | 95. 1713 | 96. 1713 | 100. 1714 | 102. 1713 | 103. 1713 | 146. 1721 | 228. 1733 | 237. 1735 | 244. 1735
 • Tánczos Péter 11. 1700
 • Tar Mihály 237. 1735
 • Tar Sófia Sopron 139. 1720
 • Tarczy Mihály 280. 1740
 • Tarnóky ? András 78. 1712
 • Tarsy ? Ferenc 241. 1735
 • Tasler György 126. 1719 | 129. 1719
 • Telekesi Török János 190 1728
 • Telekesi Török Kata 48. 1708 | 84. 1712
 • Terzi Jakab Jáki apát 301. 1743
 • Teveli Kata 136. 1720
 • Tevely György 47. 1708
 • Thassy Ferenc 251. 1736
 • Tóbiás Tamás 374. 1748
 • Toezy Ferenc 111. 1715
 • Tompa István 190. 1728
 • Tooth János 111. 1715
 • Toréki Judit 50. 1709
 • Torma Benedek 190. 1728
 • Tót Márton Váti 38. 1705
 • Tót János 99. 1714
 • Tót Mihály 99. 1714
 • Tót Miklós (váti) 38. 1705
 • Toth György 190. 1728
 • Toth György Szeleste 50 éves 263. 1737
 • Tóth István 365. 1747
 • Tóth István ják vasi esküdt 372. 1747
 • Tóth István Szeleste 360. 1747
 • Tóth János 364. 1747
 • Tóth Mihály 364. 1747
 • Tóth Pál 60 éves Szeleste 360. 1747
 • Tott Ferenc 111. 1715
 • Tott György idős 111. 1715
 • Tott János 138. 1720 | 140. 1720 | 280. 1740
 • Tott Márton 280. 1740
 • Tott Péter 241. 1735
 • Totth András 111. 1715
 • Totth Ferenc 111. 1715
 • Totth István 111. 1715
 • Totth István Ják vasi esküdt 350. 1747
 • Totth István Kapornak 334. 1745
 • Totth János 111. 1715 | 396. 1748
 • Totth János öreg 111. 1715
 • Totth Katalin 111. 1715
 • Totth Mihály 111. 1715
 • Totth Pál 111. 1715
 • Totth Péter 111. 1715
 • Török Mihály 378. 1748
 • Török Orsik 21. 1702
 • Törpendi János 280. 1740
 • Töttösy Mihály 82. 1712
 • Trimmel Mátyás néhai Sopron 229. 1733
 • Tulok András 190. 1728
 • Tulok György 190. 1728
 • Tulok István 190. 1728
 • Tulok Miklós 98. 1714 | 187. 1728
 • Tüskés Mihály Davidháza 334. 1745
 • Udvardi Mihály Váti 38. 1705
 • Ujfalusi Erzsébet 116. 1717
 • Újváry 234. 1734
 • Vacskó Péter 380. 1748
 • Vajakovics Miklós néhai 305. 1744
 • Vajda Ádám 403. 1748
 • Vajda Ferenc 291. 1741
 • Vajda Zsigmond 68. 1710 | 72. 1711 | 95. 1713
 • Varga András Pankasz 330. 1745
 • Varga Balázs 191. 1728
 • Varga Ferenc 21. 1702
 • Varga György 86. 1712
 • Varga György Szentivánfa 376. 1748
 • Varga István eölbei 38. 1705
 • Varga István 45. 1708 | 83. 1712 | 99. 1714
 • Varga Lőrinc 99. 1714
 • Varga Mihály 21. 1702
 • Varga Péter 378. 1748
 • Varga Péter 99. 1714
 • Városi János 111. 1715
 • Vas Ferenc Szentivánfa 329. 1745
 • Vásárhelyi István 138. 1720
 • Vasváry Antal 176. 1727
 • Vasváry Gergely 176. 1726
 • Végh Péter 354. 1747 október 9.
 • Vésey Ferenc 108. 1715 | 202. 1729 | 378. 1748 | 407. 1749
 • Vésey István Nagybajom 166. 1725
 • Vésey István 227. 1733
 • Vida Imre 228. 1733
 • Vindis Grac asszony 28. 1702
 • Vindisgrac Magdaléna 204. 1730
 • Virágos György 129. 1719
 • Vissy István 143. 1721
 • Vitnyédy János 235. 1734
 • Vitnyédy Pál 17. 1701
 • Vörös Balázs 280. 1740
 • Vörös Ferenc 106. 1715 | 235. 1735
 • Vörös György 190. 1728
 • Vörös István eölbei 38. 1705
 • Vörös István 106. 1715
 • Vörös Pál 211. 1786
 • Vukovics Mihály 250. 1735
 • Zarka István vasi főszolgabíró 317. 1744
 • Zax Mihály 297. 1742
 • Zeke József 220. 1732 | 251. 1736
 • Zeke Katalin 251. 1736
 • Zelles János 111. 1715
 • Zichy János 410. 1749
 • Zilvássy Jakab 190. 1728
 • Zoborin ? János főszolg. 171. 1725

1-57. levél

A XIII. 35 Szelestey fond, 4. dobozának, 1-57 levelei.

58-116. levél

A XIII. 35 Szelestey fond, 4. dobozának, 58-116 levelei.

117-179. levél

A XIII. 35 Szelestey fond, 4. dobozának, 117-179 levelei.

180-223. levél

A XIII. 35 Szelestey fond, 4. dobozának, 180-223 levelei.

224-267. levél

A XIII. 35 Szelestey fond, 4. dobozának, 224-267 levelei.

268-300. levél

A XIII. 35 Szelestey fond, 4. dobozának, 268-300 levelei.

301-349. levél

A XIII. 35 Szelestey fond, 4. dobozának, 301-349 levelei.

350-391. levél

A XIII. 35 Szelestey fond, 4. dobozának, 350-391 levelei.

392-429. levél

A XIII. 35 Szelestey fond, 4. dobozának, 392-429 levelei.

Pecsétek

A XIII. 35 Szelestey fond, 4. dobozának néhány pecsétje.

Aláírások

A XIII. 35 Szelestey fond, 4. dobozának néhány aláírása.