Kedves Tengerentúli Rokonaink!

Családi címerek - Második oldal

 • Okolicsányi
 • Palásthy
 • Pálóczy Horváth
 • Pálos
 • Perlaky
 • Puskin
 • Ráday
 • Rátold
 • Sarnóczay
 • Sebő
 • Sipeki Balázs
 • Somogyi
 • Szalóky
 • Szapáry
 • Széchény
 • Széchenyi
 • Szecsődy
 • Szelepcsényi
 • Szirányi
 • Szőgyén
 • Szokolszky
 • Sztáray
 • Tomassich
 • Töttössy
 • Wass
 • Vattay
 • Wesselényi
 • Záborszky
 • Zichy
 • Zórkoczy
 • Zrínyi
 • Deák
 • Benyovszky
 • Krúdy
 • Tinódy
 • Abránfalvy
 • Ákos nemzetség
 • Barrwy
 • Báthory Gábor fejedelem
 • Batthyány
 • Békássy
 • Belényesi Török
 • Berzsenyi
 • Bethleni
 • Bocskay Újlaki
 • Cziráky grófi
 • Csanád nemzetség
 • Csapy András
 • Csepy
 • Csóka
 • Desswffy
 • Dobó
 • Dósa (Dózsa)
 • Egerváry
 • Erdődy Pálffy
 • Festetich
 • Forgách
 • Frangepán
 • Gálffy
 • Hanzély
 • Horváth Szentgyörgyi
 • Ivánczy Mihály
 • Ják nembeli Kemény
 • Jalsoviczky
 • Jancsó György
 • Alsó Káldi Káldy
 • Laki Nicki
 • Marsovszky
 • Nemes
 • Ják nembeli Niczky
 • Okolicsányi
 • Pászthory
 • Plavenszky
 • Polányi
 • Rakovszky
 • báró Rakovszky Márton
 • Reviczky
 • Rosty
 • Rudnyánszky
 • Sárkány rend (Zsigmond)
 • Sibrik
 • Székesfehérvári Török
 • Ják nembeli Alsó-Szelestei Szelestey
 • Szemenyey
 • Szente-Mágócs nemzetség
 • Szentmiklósi Török
 • Tahy
 • Vizeki Tallián
 • Tasnádi Török
 • Telegdi István
 • Tomory Pál
 • Márk
 • Fáncsy