Kedves Tengerentúli Rokonaink!

Pályázati munkák

A Szelestey család címer festési pályázatokat írt ki, a Jaák nemzetséghez köthető, vasi falvakban 2009-ben. Célunk az általános iskolás és óvodás korú gyermekek érdeklődésének felkeltése, szülőhelyük múltja iránt. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy saját családjaikra, mit tartanak jellemzőnek. Várakozásunknak megfelelően, kirajzolódtak mai életünk kellékei, a számítógép a telefon, Hello Kitty, Barbi és társaik. Jól elkülönültek a női és férfi szerepek, s abbéli célunk teljesült, hogy az elavultnak gondolt családi címerek új életre keltek. E közös jelképek is segíthetnek a családi összetartozás érzésének fenntartásában.

Jáki oroszlán
Jáki Nagy Márton
Isten hozta Vas megyében
Jákfa-Terestyénfai kereszt
Temetési siratók freskó
Jáki templom portáléja
Jáki Nagy Márton és rokonsága freskó
Jákfai templom
Bobai evangélikus templom
Thúry György lovaggá ütése (Szelestey László 1939-1991 festménye)