Kedves Tengerentúli Rokonaink!

Sitkén Ják történeti előadás. Vendég dr. Rátkai László Jáki esperesplébános és Hende István jáki tanár úr, barátaim.
2017. március 12.

Jáki oroszlán
Jáki Nagy Márton
Isten hozta Vas megyében
Jákfa-Terestyénfai kereszt
Temetési siratók freskó
Jáki templom portáléja
Jáki Nagy Márton és rokonsága freskó
Jákfai templom
Bobai evangélikus templom
Thúry György lovaggá ütése (Szelestey László 1939-1991 festménye)