Kedves Tengerentúli Rokonaink!

Nézz szemébe elődeidnek

A várpalotai Thury várban, a Thury György emlékév alkalmából nyílt, „Nézz szemébe elődeidnek" portré és címerkiállítás pillanatai.

Diadal napjának nyitó rendezvénye. 2016. június 10.

Jáki oroszlán
Jáki Nagy Márton
Isten hozta Vas megyében
Jákfa-Terestyénfai kereszt
Temetési siratók freskó
Jáki templom portáléja
Jáki Nagy Márton és rokonsága freskó
Jákfai templom
Bobai evangélikus templom
Thúry György lovaggá ütése (Szelestey László 1939-1991 festménye)