Kedves Tengerentúli Rokonaink!

Egyéb munkáim

Ezen az aloldalon, azon munkáimat mutatom be, melyeket nem tudok behelyezni a már meglévőkbe, mert annyira szerteágazóak. Úgyis mondhatom ez egy ömlesztett anyag. Az elmúlt másfél évtizedben, egyik ötlet hozta a másikat, és ha a fenti segítő ezután is mellém áll, szeretném továbbra is újabb és újabb munkákkal bővíteni a kört. Minden korszakban szükség volt a magyarság értékeinek továbbadására, ma is szükség van rá. Mi érték az szubjektív fogalom, de családunk, nemzetünk, egyszóval magunk megbecsülése minden időben fontos! Ha nem érdekel minket szűkebb és tágabb környezetünk, akkor magunk iránti érdeklődés sincs, s így válnak az emberek géppé, alkatrésszé! Én nem szeretnék az lenni és utódaimat is emberként szeretném látni és tudni!

Szelestey P. Attila

Veszprém-Ják 2017. január 17.

Jáki oroszlán
Jáki Nagy Márton
Isten hozta Vas megyében
Jákfa-Terestyénfai kereszt
Temetési siratók freskó
Jáki templom portáléja
Jáki Nagy Márton és rokonsága freskó
Jákfai templom
Bobai evangélikus templom
Thúry György lovaggá ütése (Szelestey László 1939-1991 festménye)